งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย
Admission 50% GPAX 10% , GPA 20% O-NET , A-NET 70% เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย รับตรง 50% ม.สอบเอง (โควตาพื้นที่ , โควตาพิเศษ) โครงการพิเศษ , ดู Portfolio สอบสัมภาษณ์

2 สรุปเส้นทางสู่มหาลัย
Admission สอบเดือน กพ. ทั่วประเทศ ผู้สอบ คน(ปี49) ที่นั่ง 50% ของมหาลัย ประกาศผล พค. รับตรง สอบเดือน มิย.-กพ. เฉพาะพื้นที่และติดตามข่าวสาร จำนวนไม่มาก ขึ้นกับโครงการ ที่นั่ง 50% ของมหาลัย ประกาศผล กย เป็นต้นไป

3 G-Student หลักสูตรสร้างโอกาสที่ดีในทุกเส้นทาง
G-Student หลักสูตร ที่ดูแลนักเรียนอย่างเป็นพิเศษ จากทีมวิชาการประจำสาขาและทีมวิชาการจากส่วนกลางที่จัดสรรข้อมูลการรับสมัคร พร้อมแนวข้อสอบทุกรูปแบบ เช่น สอบตรง โควตา โครงการพิเศษต่างๆ ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ การสอบสัมภาษณ์ การทำPortfolio ให้นักเรียนเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งวางแผน จัดติวและประเมินผลเตรียมพร้อมสำหรับทุกสนามสอบ

4 RAC ทำอะไรเมื่อเป็น G-Student ????
1.ตรวจสอบความสนใจของน้องๆ ค้นหาตัวเอง VCD แนะนำอาชีพ , มหาลัย

5 โปรแกรมค้นหาตนเอง จาก RAC

6

7 2.ส่งข้อมูลน้องให้กับ RAC Center
รายชื่อน้องๆ คณะที่สนใจ จัดเตรียมข่าวสารการรับตรง แนวข้อสอบรับตรงทุกมหาลัย

8 แจ้งข้อมูลความสนใจมายัง Center เพื่อจัดแนวข้อสอบต่างๆให้

9 3.จัดการเรียนการสอนแบบรายบุคคล
มีตารางเรียนเป็นของตัวเอง ติวเฉพาะวิชาที่ใช้ในการสอบเท่านั้น ติวเสริมในวิชาพิเศษ เพื่อเพิ่มความได้เปรียบ แนะนำการทำ Portfolio ติดตามความก้าวหน้าทางการเรียน แจ้งการดูแลและผลการเรียนให้ผู้ปกครอง ติวเสริม ในเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจ

10 แนะแนวการเรียนการสอนรายบุคคลและจัดเรียนเนื้อหาครบถ้วนตั้งแต่ ม.4-6

11 ทดสอบวัดความก้าวหน้าทางวิชาการ
..\DSC_6007.jpg

12 แนะแนวการทำ Portfolio แนวการสอบสัมภาษณ์

13 4. Meeting กับรุ่นพี่และวิทยากรหลายสาขาอาชีพ
แนะนำคณะ มหาลัย ประสบการณ์ในการสอบ ชีวิตในมหาลัย อาชีพที่น่าสนใจ ถ่ายทอดประสบการณ์ที่น่าสนใจ

14 Meeting อาชีพต่างๆ แนะแนวทางสู่ประตูมหาวิทยาลัย

15 5. ติวสอบในทุกสนามสอบ สอบตรง โควตา โครงการพิเศษ ดูแลการสมัครสอบในโครงการสอบตรงทั่วประเทศ ติวสอบตรง จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ แนวข้อสอบปีที่ผ่านมา ติวสอบสัมภาษณ์

16 98% สอบได้ในคณะที่ตัวเองเลือก
6. มั่นใจการเข้ามหาลัยกับ RAC Forecast วิเคราะห์โดย RAC Center ข้อมูลขั้นต่ำปีที่ผ่านมา ความนิยมของนักเรียนในปัจจุบัน อัตราการแข่งขันในแต่ละคณะ วิเคราะห์คะแนนสูง ต่ำ ปีล่าสุด 98% สอบได้ในคณะที่ตัวเองเลือก

17 ดูแลตั้งแต่วันแรกจนเข้าสู่มหาวิทยาลัย G-Student รุ่นปี 51 รับเพียง 100 คนเท่านั้น
สร้างโอกาสและความเชื่อมั่นในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียน รับรองผล สอบไม่ติด ยินดีคืนเงิน

18 ตัวอย่างความสำเร็จน้องG-Student
น้องพลอย สุภาพร ปรีชาภรณ์ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ เกรดเฉลี่ย 2.79 ยังไม่สอบAdmission ก็ติด 9 คณะ คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทย์-ประยุกต์ สาขาสถิติ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะบัญชี สาขาการผลิต ม.เกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

19 แจ้งราคาและโปรโมชั่น ของสาขา เมื่อสมัครหลักสูตร G-Student


ดาวน์โหลด ppt เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google