งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
เครื่องวัดความดันโลหิต Blood Pressure โดย นายศักดิ์ชาย ท่าทราย กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2

3

4

5

6

7 แบบ แอนนิลอยด์ (Aneroid equipment)

8 ส่วนประกอบเครื่อง 1. ตัวเครื่อง 2. หลอดแก้ว 3. แผ่นสเกล 4. กระเปาะใส่ปรอท 5. คัพ 6. ลูกยาง 7.วาล์ว

9 วาล์ว

10 ลูกยาง

11 2

12

13 การสอบเทียบ BP 3

14

15

16 ให้ทำการบำรุงรักษาเครื่องวัดความดันโลหิต ตามหัวข้อด้านล่างนี้
ใบงาน ให้ทำการบำรุงรักษาเครื่องวัดความดันโลหิต ตามหัวข้อด้านล่างนี้ 1. ตัวเครื่อง 2. หลอดแก้ว 3. กระเปาะใส่ปรอท 4. ปรอท เครื่องมือที่ใช้ ไขควง คีมจับ สำลี แชมพู ลวดยาว ซม น้ำ ผ้าสะอาด แปรงปัดฝุ่น

17 1. ให้ประกอบเครื่องตามที่ได้ถอดอุปกรณ์ออกไป
ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย 2. ตรวจสอบการประกอบเครื่อง 3. ให้ทดสอบการใช้งาน เครื่องมือที่ใช้ คีม 2. ไขควง 3. ผ้าสะอาด 4. เครื่องมือทดสอบความดัน


ดาวน์โหลด ppt กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google