งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์เฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากความร้อน รพ.พระมงกุฎเกล้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์เฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากความร้อน รพ.พระมงกุฎเกล้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์เฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากความร้อน รพ.พระมงกุฎเกล้า

2 แนวทางการปฏิบัติของศูนย์
1. จัดทำ แนวทางปฏิบัติ คำแนะนำ ข้อเสนอที่ทันสมัย เสนอผู้บังคับบัญชา 2. จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากความร้อน รพ.พระมงกุฎเกล้า ณ ห้องประชุม กตร.รพ.รร.6 ชั้น 3 อาคาร เฉลิมพระบารมี 3. จัดทำ webpage ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากความร้อน รพ.พระมงกุฎเกล้า 4. จัดตั้งระบบเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากความร้อน รพ.พระมงกุฎเกล้า 5. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการให้สาธารณชนทราบ

3 องค์ประกอบของเว็บไซต์
รายงานสถานการณ์ประจำวัน ดาวน์โหลดแบบรายงานสถานการณ์ประจำวัน ขั้นตอนการส่งข้อมูลความเจ็บป่วยจากความร้อน จากการฝึกทหารใหม่ แผนผังหน่วยฝึกที่รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติศูนย์เฝ้าระวัง สิ่งอุปกรณ์ปฐมพยาบาลโรคลมร้อน การจัดธงสัญญาณ ภาพกิจกรรมของศูนย์เฝ้าระวัง

4 1. รายงานสถานการณ์ประจำวัน

5 2. ดาวน์โหลดแบบรายงานสถานการณ์ประจำวัน

6 3. ขั้นตอนการส่งข้อมูลความเจ็บป่วยจากความร้อนจากการฝึกทหารใหม่
1. เปิดเว็บไซต์ รพ.พระมงกุฎเกล้า 2. คลิกที่แบนเนอร์ ศูนย์เฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากความร้อน รพ.พระมงกุฎเกล้า ที่ด้านล่างของเว็บไซต์ 3. คลิกที่เมนู ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพื่อบันทึกแบบรายงานสถานการณ์ โรคลมร้อน ไว้ในเครื่องของหน่วย 4. ลงรายละเอียดข้อมูลของหน่วยตามแบบฟอร์มรายงานสถานการณ์โรคลมร้อนที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ และบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย 5. ส่ง ไฟล์ “รายงานสถานการณ์โรคลมร้อน” มาที่ 6. สามารถดูรายงานประจำวันได้ที่หน้าเว็บไซต์ ศูนย์เฝ้าระวังการเจ็บป่วยจาก ความร้อน รพ.พระมงกุฎเกล้า

7 4. แผนผังหน่วยฝึกที่รับผิดชอบ

8 5. แนวทางการปฏิบัติของศูนย์
1. จัดทำ แนวทางปฏิบัติ คำแนะนำ ข้อเสนอที่ทันสมัย เสนอผู้บังคับบัญชา 2. จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากความร้อน รพ.พระมงกุฎเกล้า ณ ห้องประชุม กตร.รพ.รร.6 ชั้น 3 อาคาร เฉลิมพระบารมี 3. จัดทำ webpage ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากความร้อน รพ.พระมงกุฎเกล้า 4. จัดตั้งระบบเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากความร้อน รพ.พระมงกุฎเกล้า 5. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการให้สาธารณชนทราบ

9 6. สิ่งอุปกรณ์ปฐมพยาบาลโรคลมร้อน
1. มีน้ำดื่มเตรียมไว้อย่างเพียงพอ แยกไว้ในแต่ละหมวดฝึก หรือแต่ละสถานีฝึก 2. ภาชนะบรรจุน้ำสะอาด มีก๊อกรินน้ำ หรือเหยือกตักน้ำ 3. มีแก้วสำหรับดื่มน้ำเป็นส่วนบุคคล ไม่ใช้ร่วมกัน และมีผ้าคลุมกันฝุ่น 4. ทหารทุกนายมีผ้าขนหนูขนาดเล็กพกประจำกาย สำหรับเช็ดตัวระหว่างพัก 5. มีถังบรรจุน้ำสำหรับเช็ดตัว มีฝาปิด ตั้งในที่ร่ม พร้อมถังหูหิ้วขนาดเล็กสำหรับเช็ดตัวประจำแต่ละหมวดฝึก หรือสถานีฝึก 6. มีเปลสนามกางพร้อมใช้ อยู่ในบริเวณที่ทำการฝึก 8. มีกระบอกฉีดน้ำฝอยละออง บรรจุน้ำเต็ม อย่างน้อย ๓ อัน วางไว้ใกล้เตียงปฐมพยาบาล หยิบใช้สะดวก ทันที 9. มีพัดลม หรือ อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดลมพัด หรือ ไดร์เป่าผมสำหรับเป่าขณะเช็ดตัวลดความร้อน 10. มีปรอทวัดอุณหภูมิร่างกาย , เครื่องวัดความดันโลหิต วางไว้พร้อมใช้งาน 11. มีชุดอุปกรณ์ให้ออกซิเจน , อุปกรณ์ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 12. มีรถพร้อมสำหรับการส่งผู้ป่วยไป รพ. จอดไว้บริเวณที่ทำการฝึก

10 7. การจัดธงสัญญาณ วิธีใช้ เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ 1. ใส่น้ำที่ใสสะอาดให้เต็มช่องเติมน้ำ 2. นำผ้าคลุมกระเปาะเทอร์โมมิเตอร์จุ่มน้ำจนเปียกทั่ว 3. แขวนไว้ที่สถานที่ที่ต้องการ 4. อ่านอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์แห้งลบด้วยอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์เปียก 5. นำผลข้อ 4 มาเทียบกับอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์เปียก ในตารางความชื้นสัมพัทธ์ (กรณีผ้าเก่าหลุด ใช้ผ้าฝ่ายที่นุ่มคลุมไม่หลวมหรือแน่นเกินไป)

11 8. ภาพกิจกรรมของศูนย์เฝ้าระวัง

12 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์เฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากความร้อน รพ.พระมงกุฎเกล้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google