งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

"" การพิจารณาองค์ประกอบในการถ่ายรูป "" หลักพื้นฐานในการพิจารณาองค์ประกอบในการออกแบบก่อน องค์ประกอบในการออกแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: """ การพิจารณาองค์ประกอบในการถ่ายรูป "" หลักพื้นฐานในการพิจารณาองค์ประกอบในการออกแบบก่อน องค์ประกอบในการออกแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 "" การพิจารณาองค์ประกอบในการถ่ายรูป "" หลักพื้นฐานในการพิจารณาองค์ประกอบในการออกแบบก่อน องค์ประกอบในการออกแบบ

2 องค์ประกอบในความนึกคิด ( conceptual element )

3 1.1 จุด ให้เห็นตำแหน่งที่ว่าง ให้ความรู้สึกนิ่ง คงที่ ไม่มี ความกว้าง ความยาว ไม่มีทิศทาง จะอยู่ในบริเวณ ปลายของเส้น หรือจุดเริ่มต้นของเส้น จุดตัดระหว่างเส้น 2 เส้น จุดศูนย์กลางของวงกลม จุดพบกันของเส้น ปริมาตร

4 จุดอาจมีหลายลักษณะ.. ที่พิจารณาเป็นจุดขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นภาพ เมื่อจุดใหญ่ ขึ้น ก็ อาจเป็นระนาบได้เหมือนกัน..   

5 1.2 เส้น มีความยาว มีตำแหน่งและทิศทาง พร้อมทั้งการเคลื่อนไหว เส้น เมื่อนำจุดมาต่อกันเป็นเส้น มีขนาด ผอมบาง หนา มีน้ำหนัก มีทิศทาง ความยาว มีลักษณะต่างๆ และให้ความรู้สึกต่างๆ  

6 1.3 ระนาบ การเคลื่อนไหวของเส้น ที่ไม่ใช่ทิศทางของตัวเส้น ก่อให้เกิดระนาบ เส้นขนาน .. บอกได้ถึงระนาบ ถ้าเส้นขนานถี่ๆ ก็ ดูเป็นผิวระนาบ

7 ระนาบมีลักษณะต่างๆ.. รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงธรรมชาติ ระนาบมี ทิศทาง มีความหมายเช่น สามเหลี่ยม มั่นคง วงกลม..

8 1.4 ปริมาณ มีตำแหน่งในที่ว่าง และ ล้อมรอบ โดยระนาบ ปริมาณ หรือ มวล ลวงตาได้เป็น 3 มิติ

9 2. องค์ประกอบที่มองเห็นได้ (Visual element) คือสิ่งที่เรามองเห็นได้โดยทั่วไป.. จำแนกได้อย่างง่ายดาย.. ได้แก่ รูปร่าง 2.2 ขนาด       

10 2.3 สี 2.4 ผิวสัมผัส       

11 3. องค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน (Relational element) 3

12

13 3.2 ตำแหน่ง โดยพิจารณาจากรูปร่างกับกรอบ

14 3. 3 ที่ว่าง พิจารณาพิจารณาจาก ความสัมพันธ์ของที่ว่าง
3.3 ที่ว่าง พิจารณาพิจารณาจาก ความสัมพันธ์ของที่ว่าง.. กับตัวแบบและองค์ประกอบโดยรอบ..

15

16 3.4 แรงดึงดูด ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ.. ก่อให้เกดแรงดึงดูด ได้. .ต่างๆ . ตามลักษณะ และ ทิศทาง ของ องค์ประกอบโดยรอบ 

17 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการสร้างสรรค์งาน 2 มิติ กรอบ และ พื้นภาพ ใช้เพื่อพิจารณา.. ที่ว่างและกำหนดตัวภาพ  

18 คราวนี้. เรามาพิจารณาความสัมพันธ์ของรูปทรง ได้แก่. 1
คราวนี้... เรามาพิจารณาความสัมพันธ์ของรูปทรง ได้แก่ แรงดึงในที่ว่าง ความสัมพันธ์ของรูปทรง และ ที่ว่าง ก่อให้เกิดแรงดึงดูดระหว่างองค์ประกอบโดยรอบ ..  

19 2. มุมสัมผัสมุม ก่อให้เกิดความ น่าสนใจ ขององค์ประกอบ..ได้
2. มุมสัมผัสมุม ก่อให้เกิดความ น่าสนใจ ขององค์ประกอบ..ได้

20 3. ผิวหน้าสัมผัสผิวหน้า หรือ ขอบสัมผัสขอบ
3. ผิวหน้าสัมผัสผิวหน้า หรือ ขอบสัมผัสขอบ  

21 4. การซ้อน การซ้อนทับกันขององค์ประกอบ
4. การซ้อน การซ้อนทับกันขององค์ประกอบ

22 5. การเกี่ยวเนื่อง หรือ สอดประสานกัน

23

24 6. การห้อมล้อม ก่อให้เกิดความสำคัญของที่ว่างที่ถูก ห้อมล้อม

25

26 ผลกระทบที่เกิดของที่ว่างเมื่อรูปทรงสัมพันธ์กัน การดึงดูด การสัมผัส การซ้อนการสอดแทรก การเพิ่มรูป การลดรูป

27 ซึ่งเราสามารถใช้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ในการเพิ่มความน่าสนใจในที่ว่าง
ซึ่งเราสามารถใช้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ในการเพิ่มความน่าสนใจในที่ว่าง.. ดังที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้..

28 สุดท้าย. แนวทางการนำไปสู่ที่ว่าง หรือการทำภาพทำให้เกิด 3 มิติ 1
สุดท้าย ... แนวทางการนำไปสู่ที่ว่าง หรือการทำภาพทำให้เกิด 3 มิติ 1. แสงและเงา 2. ระยะใกล้ไกล 3. ขนาด 4. ทิศทางของเส้น 5. ตำแหน่งในพื้นภาพ 6. การซ้อน 7. การทำภาพโปร่งใส 8. ผิวสัมผัส 9. สี เพิ่มหรือลดโทน เป็นต้น..      

29

30


ดาวน์โหลด ppt "" การพิจารณาองค์ประกอบในการถ่ายรูป "" หลักพื้นฐานในการพิจารณาองค์ประกอบในการออกแบบก่อน องค์ประกอบในการออกแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google