งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

11.2 ประเภทของ Soil erosion 11.2.1 Geologic or Natural or Normal erosion - Leaching (percolation) - Surface erosion - Landslide - Wind erosion 11.2.2 Accelerated.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "11.2 ประเภทของ Soil erosion 11.2.1 Geologic or Natural or Normal erosion - Leaching (percolation) - Surface erosion - Landslide - Wind erosion 11.2.2 Accelerated."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 11.2 ประเภทของ Soil erosion 11.2.1 Geologic or Natural or Normal erosion - Leaching (percolation) - Surface erosion - Landslide - Wind erosion 11.2.2 Accelerated erosion (Man-made erosion) - Direct : เช่น สร้างถนนบน ภูเขา - Indirect : เช่น เลี้ยงสัตว์บน ภูเขา

2 11.3 Soil erosion process 11.3.1 Detachment Process ( การกัดเซาะ หรือกัดชะ ) 11.3.2 Transportation Process ( การพัดพา ) 11.3.3 Deposition Process ( การ ตกตะกอน หรือการทับถม ) 11.4 Soil Erosion Type 10.4.1 Water Erosion เกิดมากที่สุดใน เขต Tropical region - Splash erosion - Sheet erosion - Rill Erosion - Gully erosion - Stream Bank Erosion 11.4.2 Wind Erosion เกิดมากที่สุดใน เขตทะเลทรายหรือชายหาด - Soil Creep

3 11.5 Soil Erosion Factor E = f (C, T, V, S, H) E = Soil erosionV = Vegetative factors f = Function ofS = Soil factors C = Climatic factorsH = Human factors T = Topographic factors 11.6 ประเภทของ ตะกอน 10.6.1 Suspended Sediment (SS) 10.6.2 Bedload Sediment (BS) = 0.30SS 10.6.3 Total Sediment (TS) = SS + BS = SS + 0.30 SS


ดาวน์โหลด ppt 11.2 ประเภทของ Soil erosion 11.2.1 Geologic or Natural or Normal erosion - Leaching (percolation) - Surface erosion - Landslide - Wind erosion 11.2.2 Accelerated.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google