งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

other chronic diseases

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "other chronic diseases"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 other chronic diseases
Case notification of new PTB SS positive m/yr ……. PTB.SS pos (HIV Neg or unknown) (A) PTB.SS. pos with HIV+ (B) PTB. SS. Pos with DM (C) PTB. SS. Pos with other chronic diseases (D) PTB. SS. Pos in Migrants (E) in Prison total Admit in categor(A)+(B)+(C)+(D)+(E)=…………..…… Note ………

2 ตัวอย่าง : การคำนวณ Sputum conversion
จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอด เสมหะบวกที่ขึ้นทะเบียน ผลตรวจเสมหะเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น เป็นลบ (ราย: %) ยังเป็นบวก (ราย: %) เดือน..... ธันวาคม 9 ( 90%) 1 ( 10% ) ราย

3 ตัวอย่าง : การคำนวณ TB/HIV
จำนวนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียน กิจกรรม ได้รับการตรวจ Anti HIV (ราย : %) มีผลตรวจ HIV เป็น + (ราย) ได้รับยา ARV (ราย : %) เดือน......กันยายน 26 ( 86.6% ) 8 3 ( 37. 5%) ราย


ดาวน์โหลด ppt other chronic diseases

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google