งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี โดย เด็กหญิง ณภาภัช โรจนกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี โดย เด็กหญิง ณภาภัช โรจนกุล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี โดย เด็กหญิง ณภาภัช โรจนกุล
เด็กหญิง ณภาภัช โรจนกุล

2 แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

3 แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจภายใน บึงฉวาก (บึงบัวแดง) สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำบึงฉวาก มีลักษณะเป็นอุโมงค์ปลา ได้มีการจัดแสดงตู้ปลา กว่า 30 ตู้ มีปลาน้ำจืดมากกว่า 50 ชนิดสร้างความตื่นตาตื่นใจ แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เขตห้ามล่าสัตว์ป่า กรงเสือและกรงสิงห์โต สถานที่ถ่ายภาพร่วมกับสัตว์ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่า และกรงนกใหญ่ เกาะกระต่าย ศูนย์รวมพันธ์ไก่ และสัตว์หายาก อุทยานพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ เรือจักรยานน้ำ บ่อจระเข้น้ำจืด

4 แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
   สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำ บึงฉวาก สุพรรณบุรี นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ มีความอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยพรรณไม้น้ำ มากมายหลายสายพันธ์ โดยบึงฉวาก สุพรรณบุรี มีพื้นที่มากกว่า 1,700 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี           บึงฉวาก มีลักษณะเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งก่อนหน้านี้ เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำท่าจีน แต่จากการกัดเซาะและทับถม ของดินตะกอน จึงทำให้มีพื้นที่แยกออกจาก แม่น้ำที่จีนโดยสินเชิง คงไว้ซึ่งบึงน้ำจืด อันกว้างใหญ่ไพศาล เป็นที่อยู่ อาศัย ของสัตว์น้ำมากมาย หลายชนิด ประกอบกับ มีระบบนิเวศ ที่หลากหลาย ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้มีการพัฒนา ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัด

5 เนื้อเรื่อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายแบบ ให้นักเดินทางได้สัมผัสและค้นหา ภาพประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ เรื่องราวของอดีตที่น่าสนใจ สิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนา ที่งดงามและทรงคุณค่าต่อการกราบไหว้บูชา หรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวได้ชม  ได้เพลิดเพลินกับความอลังการ ตื่นตา ตื่นใจ และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของเยาวชนคนรุ่นใหม่      แต่นักท่องเที่ยวหลายท่าน อาจจะยังไม่ทราบว่า นอกจากที่กล่าวมาแล้ว สุพรรณบุรี ยังเป็นดินแดนที่มีธรรมชาติ ทะเลสาป น้ำตก ป่าเขา ทะเลหมอกที่งดงาม...และวิถีชีวิตกว่า 10 ชนเผ่า ที่ดำเนินอยู๋ ณ ดินแดนแห่งนี้ สถานที่และวิถีเหล่านี้กำลังรอคอยนักเดินทางทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี โดย เด็กหญิง ณภาภัช โรจนกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google