งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

9. พฤติกรรมของสารเคมีกำจัดวัชพืชในต้นพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "9. พฤติกรรมของสารเคมีกำจัดวัชพืชในต้นพืช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 9. พฤติกรรมของสารเคมีกำจัดวัชพืชในต้นพืช
การดูดซับ และการเคลื่อนย้ายสารเคมีในต้นพืช การออกฤทธิของสารเคมี Primary targets of herbicide action Growth regulator / inhibitors Photosynthesis inhibitors Herbicides affecting membrane systems Energy uncouplers and respiratory inhibitors Non herbicidal effects of herbicides Interaction with metabolites

2 ช่องทางที่สารเคมีกำจัดวัชพืชเข้าสู่ต้นพืช
การเข้าทางใบ ผ่านผิวใบ ชั้น cuticle และทางปากใบ อาจจะเป็นแบบ polar และ nonpolar แล้วสารฆ่าวัชพืชจะเคลื่อนที่แบบ apoplast หรือ symplast ในท่อน้ำ ท่ออาหาร หรือใน cytoplasm ของเซลล์ต่าง ๆ ได้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของ สารและโครงสร้างของใบวัชพืช ไปสู่จุดเป้าหมายของการ ทำลาย การเข้าทางดิน ผ่านรากฝอย หรือรากขนอ่อน แล้วเคลื่อนย้ายแบบ apoplast หรือsymplast หากผ่านชั้น casparian strip ได้ก็สามารถจะเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของการทำลายได้

3 พฤติกรรมการเลือกทำลาย
Physical & physiological selectivity Differential absorption Differential translocation Differential metabolism of the herbicide or product herbicide action Differential plant metabolism Factors influencing plant response to herbicides Environmental factors and herbicide phytotoxicity Herbicide protectants

4 พฤติกรรมของสารเคมีกำจัดวัชพืชในดิน (behavior of herbicides in the soil)
adsorption leaching surface movement volatilization chemical degradation photo degradation microbial degradation

5 11. พฤติกรรมของสารเคมีกำจัดวัชพืชเมื่อ ฉีดพ่นทางใบ (behavior of foliar herbicides)
adsorption by wax or cuticle leaching & runoff volatilization chemical degradation photo degradation microbial degradation miss the plant


ดาวน์โหลด ppt 9. พฤติกรรมของสารเคมีกำจัดวัชพืชในต้นพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google