งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำดับผู้มีอำนาจในการสั่งการภายในโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำดับผู้มีอำนาจในการสั่งการภายในโรงเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลำดับผู้มีอำนาจในการสั่งการภายในโรงเรียน
1 2 3 4 5 6 7 8 ลำดับผู้มีอำนาจในการสั่งการภายในโรงเรียน เมียผู้อำนวยการโรงเรียน เมียรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ ครูน้อย ครูน๊อยน้อย

2 1 2 3 4 5 6 7 8 −𝑏± 𝑏 2 −4𝑎𝑐 2𝑎 ↓𝛼𝜑⋮⋯∓≤≪<!𝐴=𝜋 𝑟 2

3 1 2 3 4 5 6 7 8

4 1 2 3 4 5 6 7 8

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค30201 สอนโดย นายนครินทร์ พรมกลาง 1 2 3 4 5 6 7 8

6 แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ไม่ยากเรยใช้มั๊ยครับ
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 1. ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. T  F มีค่าความจริงเป็นจริง ไม่ยากเรยใช้มั๊ยครับ ข. T  T มีค่าความจริงเป็นจริง ค. F  F มีค่าความจริงเป็นจริง ง. F  T มีค่าความจริงเป็นจริง 1 2 3 4 5 6 7 8

7 ตอบผิดไม่เป็นไร...โอกาสหน้าแก้ตัวใหม่นะจ๊ะ จุ๊บๆ!
1 2 3 4 5 6 7 8 2. กำหนดให้ p,q และ r มีค่าความจริงเป็นเท็จทุกประพจน์ ข้อใดมีค่าความจริงเป็นจริง ก. (pq) r ตอบผิดไม่เป็นไร...โอกาสหน้าแก้ตัวใหม่นะจ๊ะ จุ๊บๆ! ข. p (qr) ค. p(q r) ง. (pq)  r

8 ศึกษาเนื้อหาเรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้นได้เรยนะคะ
1 2 3 4 5 6 7 8 3. (p q)r มีค่าความจริงเป็นจริง ข้อใดถูกต้อง ศึกษาเนื้อหาเรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้นได้เรยนะคะ ก. pq มีค่าความจริงเป็นเท็จ ข. pr มีค่าความจริงเป็นจริง ค. rq มีค่าความจริงเป็นเท็จ ง. rp มีค่าความจริงเป็นจริง


ดาวน์โหลด ppt ลำดับผู้มีอำนาจในการสั่งการภายในโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google