งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
บทเรียนสำเร็จรูป ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง โดย ครูอุมาพร คำลือ เข้าสู่บทเรียน

2 พร้อมกันหรือยัง เราเริ่มเรียนกันเลยนะคะ
พร้อมกันหรือยัง เราเริ่มเรียนกันเลยนะคะ แนะนำบทเรียน ทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา เนื้อหา ทดสอบหลังเรียน ออกจากบทเรียน

3 แนะนำบทเรียน สื่อการเรียนชิ้นนี้ เป็นเรื่องของ การท่องเที่ยว
สื่อการเรียนชิ้นนี้ เป็นเรื่องของ การท่องเที่ยว ของจังหวัดระนอง สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลับสู่เมนู

4 1. สถานที่ท่องเที่ยวใด อยู่ในจังหวัดระนอง
ก. บ่อน้ำร้อนทักษะวาริน ข. แหลมพันวา ค. เกาะสมุย ง. ถูกทุกข้อ

5 ถูกต้องค่ะ กลับสู่เมนูหลัก

6 ผิดค่ะ ลองทำใหม่นะคะ กลับไปทำข้อสอบใหม่


ดาวน์โหลด ppt ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google