งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2561 งบประมาณ ล้านบาท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2561 งบประมาณ ล้านบาท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2561 งบประมาณ 420.000 ล้านบาท
สำนักงานก่อสร้าง 7 โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังกอ บ้านหนองเซา ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2561 งบประมาณ ล้านบาท

2 สำนักงานก่อสร้าง 7 ที่ตั้งโครงการ
โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังกอ ตั้งอยู่ที่ พิกัด 48 QVE ระวาง I บ้านหนองเซา ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยทำการก่อสร้างในลำห้วยบังกอ

3 สำนักงานก่อสร้าง 7 ความเป็นมา
จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายมอบหมายให้กรมชลประทานศึกษาโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ปิดกั้นลำน้ำต่างๆ ที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง เพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างสมบรูณ์แบบ ซึ่งทางกรมชลประทานได้ทำการศึกษาเพื่อจัดทำแผนงานสำหรับโครงการต่างๆ กรมชลประทานได้ประสานงานกับสำนักงานชลประทานที่ 7 เพื่อจัดทำรายงานวางโครงการชลประทานขนาดกลางประตูระบายน้ำห้วยบังกอ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นพบว่า สถานที่ดังกล่าวอยู่ใกล้ปากแม่น้ำ เหมาะสมจะเป็นประตูระบายน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัยจากแม่น้ำโขงในฤดูน้ำหลากและเก็บกักน้ำใช้ในฤดูแล้ง

4 สำนักงานก่อสร้าง 7 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อช่วยในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร ฤดูฝนประมาณ 5,000 ไร่ ฤดูร้อนประมาณ 2,000 ไร่ - เพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำโขงหนุนและไหลย้อนกลับเข้ามาท่วมพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ริมห้วยบังกอ

5 อาคารหัวงานและอาคารประกอบ
ประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบบานตรง รับน้ำ 2 ทาง มีสันฝายแข็งสูง 3.00 เมตร ช่องระบายน้ำกว้าง 6.00 เมตร สูง 7.75 เมตร จำนวน 8 ช่อง ระดับหลังทำนบดิน ระดับ (รทก.) ระดับหลังตอม่อ ระดับ (รทก.) ระดับเก็บกัก ระดับ (รทก.) ระดับธรณีบาน ระดับ (รทก.) ระดับพื้นประตูระบายน้ำ ระดับ (รทก.)

6 สำนักงานก่อสร้าง 7 การสำรวจภูมิประเทศ ดำเนินการแล้ว
ผลความก้าวหน้าในการดำเนินการ การศึกษาความเหมาะสม ดำเนินการแล้ว การสำรวจภูมิประเทศ ดำเนินการแล้ว การสำรวจธรณีวิทยา ดำเนินการแล้ว การออกแบบ ดำเนินการแล้ว การจัดหาที่ดิน จ่ายค่าที่ดินและทรัพย์สินไปแล้วรวม 95 % เคยผ่านขั้นตอนประกวดราคาแล้วแต่ถูกยกเลิกผลการประกวดราคา เนื่องจากไม่มีงบประมาณ

7 การจัดหาที่ดิน จ่ายค่าที่ดินและทรัพย์สินไปแล้วรวม 95 %

8 ราคาค่าก่อสร้างและแผนงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้าง 7 ราคาค่าก่อสร้างและแผนงานก่อสร้าง แผนงานก่อสร้าง 4 ปี โดยมีแผนใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ งบประมาณปี ล้านบาท งบประมาณปี ล้านบาท งบประมาณปี ล้านบาท งบประมาณปี ล้านบาท รวม ล้านบาท

9

10 นางมนพร เจริญศรี ส.ส.เพื่อไทย ติดตาม


ดาวน์โหลด ppt แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2561 งบประมาณ ล้านบาท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google