งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นี่หรือคือ การส่งท้าย ปีใหม่เรา ปัญหา ที่มีอยู่ รู้ว่าหนัก พ่อหลวง ควรได้พัก ไม่รู้หรือ ที่มันเกิด เพียงเพราะเงิน หนึ่งหยิบมือ หรือกระดาษ พวกนี้คือ ชีวิตคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นี่หรือคือ การส่งท้าย ปีใหม่เรา ปัญหา ที่มีอยู่ รู้ว่าหนัก พ่อหลวง ควรได้พัก ไม่รู้หรือ ที่มันเกิด เพียงเพราะเงิน หนึ่งหยิบมือ หรือกระดาษ พวกนี้คือ ชีวิตคุณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นี่หรือคือ การส่งท้าย ปีใหม่เรา ปัญหา ที่มีอยู่ รู้ว่าหนัก พ่อหลวง ควรได้พัก ไม่รู้หรือ ที่มันเกิด เพียงเพราะเงิน หนึ่งหยิบมือ หรือกระดาษ พวกนี้คือ ชีวิตคุณ เลิกได้แล้ว กลับไปเถิด ไปอยู่บ้าน ไปทำงาน หาเงิน ที่โหยหา เงินขาดบ้าง มีบ้าง ธรรมดา ให้คุณค่า ของคนไทย ไม่เสื่อมลง

3 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายวิจิตร สารานพกุล

4 แนะนำตัว ผู้จัดทำ เด็กหญิง นพิดา เพ็งหนู ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 นางสาว ปาริฉัตร จันทร์แป้น

5 พ่อสุขใจ ไทยมั่นคง

6 พระราชดำรัชเรื่อง ความสามัคคี
สารบัญ. ความสามัคคี พระราชดำรัชเรื่อง ความสามัคคี ทำดี เพื่อในหลวง กลอน พ่อของไทย ความสามัคคี

7 หน้าหลัก ความสามัคคี ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคี คนไทยเราแต่ละคน รู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติ รู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกัน ผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็น พลังอันยิ่งใหญ่ ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆ มิให้ทำอันตรายแก่เราได้

8 พระราชดำรัชเรื่อง ความสามัคคี
ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้ปรากฏตลอดมาว่า ชาติใดเสื่อมสูญย่อยยับอับปางไป ก็เพราะประชาชาติขาดสามัคคีธรรม แตกแยกเป็นหมู่คณะ เป็นพรรคเป็นพวก คอยเอารัดเอาเปรียบ ประหัสประหารซึ่งกันและกัน บางพรรคบางพวก ถึงกับเป็นไส้ศึกให้ศัตรูมาจู่ โจมทำลายชาติของตนดังนี้

9 ข้าพเจ้าจึงขอชักชวนพี่น้องชาวไทยทั้งหลาย ให้ระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ
ซึ่งได้กอบกู้รักษาบ้านเกิดเมืองนอนของเรามานั้นให้จงหนัก แล้วถือเอาความสามัคคี ความยินยอมเสียสละส่วนตัวเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ ของประเทศชาติ เป็นคุณธรรมประจำใจอยู่เนืองนิจ

10 หน้าหลัก จึงขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลาย จงบำเพ็ญกรณีกิจของตนแต่ละคน ด้วยซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนและกล้าหาญ แล้วอุทิศความเสียสละส่วนตัว ความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากแค้น เป็นพลีบูชาบรรพบุรุษ ผู้ซึ่งได้ก่อสร้า งชาติเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้

11 หน้าหลัก ทำดี เพื่อในหลวง โครงการแรลลี่ปลูกป่า 80 พรรษาพ่อหลวงไทย อาสาเป็นเครือข่ายส่งเสริมการบริจาคโลหิต ประกาศปณิธานปลูกต้นไม้ช่วยลดภาวะโลกร้อน แบ่งปันเรื่องราวการทำความดี

12 กลอนพ่อของไทย พ่อหลวงนี้ ตราบใด ใครจะเท่า พ่อปกป้อง พวกเรามา เป็นแสน พ่อช่วยนา ตราบไหน ก็ไม่แคลน พ่อเป็นตัว ตัวแทน ของชาติไทย

13 รักชาติ ใช่รักเพียงลมปาก ใช่ปากดี ปากเก่ง ปากพูดไปเพื่อให้ดูดี รักชาติ ต้องรักด้วยใจด้วยจิตสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินที่ตนอาศัยอยู่อย่างแท้จริง ยอมเสียสละ เสียเลือด เสียเนื้อเพื่อรักษาไว้ให้ลูกให้หลาน

14 หน้าหลัก อยู่ต่อไปในแผ่นดินผืนนี้ดั่งบรรพบุรุษของเราได้ทรงรักษาไว้มาเป็นเวลายาวนาน เพราะสิ่งใดคนไทยลืมหมดสิ้นแล้วหรือว่าจิตสำนึกแห่งการรักชาติ คือ ความสามัคคีของคนในชาติ

15 ความสามัคคี ความสามัคคีของคนในชาติ การมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียว มีความยึดมั่นใน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพสูงสุดของชาติไทย

16 หน้าหลัก ทุกวันนี้ คนไทยที่รักชาติหลายๆล้านคน อาจจะลืมไปแล้วว่าคำว่ารักชาติ ไม่ใช่การพูดแต่เพียงปาก แต่เป็นการกระทำในสิ่งเดียว คือ สร้างความสามัคคี การมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียว มีความยึดมั่นใน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

17

18

19 ขอขอบคุณค่ะ.


ดาวน์โหลด ppt นี่หรือคือ การส่งท้าย ปีใหม่เรา ปัญหา ที่มีอยู่ รู้ว่าหนัก พ่อหลวง ควรได้พัก ไม่รู้หรือ ที่มันเกิด เพียงเพราะเงิน หนึ่งหยิบมือ หรือกระดาษ พวกนี้คือ ชีวิตคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google