งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณธรรม 10 ประการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณธรรม 10 ประการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณธรรม 10 ประการ

2 1. ทาน “ เขาอยากดี เท่าไหร่ ให้เขาเถิด ไม่ต้องเกิด แข่งดี มีแต่เสีย
คือ การให้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องให้บ้านให้รถ ให้อะไรแพง ๆ สำคัญ คือให้ด้วยใจ ไม่ต้องคิดตอบแทน ท่านพุทธทาสภิกขุ กล่าวว่า “ เขาอยากดี เท่าไหร่ ให้เขาเถิด ไม่ต้องเกิด แข่งดี มีแต่เสีย ริษยา คือทุรกรรม ทำให้เพลีย ทิ้งลูกเมีย พลอยลำบาก มันมากความ” “ เขาอยากเด่น เท่าไร ให้เขาเถิด จะไม่เกิด กรรมกะลี ที่ซ้ำสาม มุทิตา สาธุกรรม ทำให้งาม สมานความ รักใคร เป็นไมตรี “

3 2. ศีล ศีลแปลว่า ปรกติ เพียงแค่เรารักษาศีลได้แสดงว่าเราเป็นคนดี คนปรกติ ศีล 5 รักษาได้ไหมครับ

4 3. บริจาคะ คือการบริจาค บริจาคเขน ขา ตา แก่โรงพยาบาล บริจาคร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่แก่นักเรียนแพทย์ นั้นก็คือ การเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

5 4. อชัชวะ แปลว่า ความซื่อตรง มั่นคง และการซื่อสัตย์ ไม่ลอกข้อสอบ ไม่ลอกการบ้านเพื่อนในตอนเช้า เด็กบางคนมาเรียนเช้าแต่เข้ามาลอกการบ้านเพื่อน ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน ไม้คดเอาไว้ทำขอ เหล็กงอเอาไว้ทำเคียว แต่ถ้าคนคดอย่างเดียว ก็ทำอะไรไม่ได้เลย

6 5. มัธวะ คือความอ่อนน้อม สุภาพอ่อนโยน พูดถึงความอ่อนน้อมสุภาพอ่อนโยน เราต้องยกให้ในหลวงพระองค์ท่านเลย ท่านทรงมีความอ่อนโยนต่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด

7 6. วิริยะ คือ ความเพียร ในหลวงของพวกเราพระองค์ท่านทรงทรงมีความเพียรความพยายามในการคิด โครงการพระราชดำริ ดังนั้นน้อง ๆ จะต้องเพียรพยายามศึกษาเล่าเรียนให้จบ

8 7. อโกธะ คือความไม่โกรธ ทำทุก อย่างด้วยเหตุ ด้วยผลรู้จักให้อภัย
ไม่แบ่ง ฝักฝ่าย แม้นสังคมจะแตกแยกแต่ เราไม่จำเป็นต้องแตกแยก ตามสังคม เราต้องยึดหลักไม่ โกรธ ให้อภัยซึ่งกันแลกกัน

9 8. อหิงสา แปลว่าการไม่เบียดเบียน พระองค์ท่านในหลวงของเราทรงไม่เบียดเบียนแถมให้โอกาสคน จากชาวเขาที่เคยปลูกกัญชา กลับกลายมาเป็นไร่ชาอู่หลง ประชาชนพสกนิกรไม่มีพื้นที่ทำมาหากินก็หาพื้นที่ให้ ไม่มีน้ำท่านก็ทรงหาน้ำให้ ไม่มีความรู้ก็ทรงหาความรู้ให้

10 9. ขันติ คือความอดทนอดกลั้น ในหลวงของเรานี่ท่านทรงมีความอดทนอดกลั้นมาก ยกตัวอย่างเช่น เศรษฐกิจพอเพียง ท่านทรงคิด โครงการนี้มากว่า 30 ปี แต่คนทำตามไหมตอนแรก ๆ ไม่เลย แต่พระองค์ท่านทรงตรัสกับข้าราชบริพาลว่า “ เราจะต้องทำให้เค้าดูก่อน ถ้าเขาเห็น แล้วว่าดี แล้วเขาจะทำตามเราเอง “

11 คือความเที่ยงธรรม ความไม่ผิด มีความยุติธรรม รู้จักคิด
10. อวิโรธนะ คือความเที่ยงธรรม ความไม่ผิด มีความยุติธรรม รู้จักคิด วิเคราะห์ตามเหตุและผล


ดาวน์โหลด ppt คุณธรรม 10 ประการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google