งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นาย ชานนทร์ คำพิทูรย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นาย ชานนทร์ คำพิทูรย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นาย ชานนทร์ คำพิทูรย์ 513020793-4
“ PowerPC Architecture” ( e200,e5oo,e6oo,e7oo ) จัดทำโดย นาย ชานนทร์ คำพิทูรย์ นาย เชาว์วัฒน์ พานิชยานุบาล นาย ไชยวัฒน์ ผลอ้อ

2 PowerPC เป็นสถาปัตยกรรมMicroprocessor แบบ RISC ซึ่งร่วมกันสร้างโดยพันธมิตร AIM (Apple-IBM-Motorola)

3 เมื่อ ค.ศ ในช่วงแรกนั้นเพาเวอร์พีซีออกแบบมาสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แต่ภายหลังเพาเวอร์พีซี ก็ได้รับความนิยมในวงการคอมพิวเตอร์ฝังตัว และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเช่นกัน

4 เพาเวอร์พีซีถูกในไปใช้ในเครื่องแมคอินทอชของแอปเปิล รุ่นที่ออกระหว่าง ค
เพาเวอร์พีซีถูกในไปใช้ในเครื่องแมคอินทอชของแอปเปิล รุ่นที่ออกระหว่าง ค.ศ ค.ศ และเครื่องเล่นวิดีโอเกมหลายรุ่น เช่น นินเทนโด เกมคิวบ์, เอ็กซ์บ็อกซ์ 360, เพลย์สเตชั่น 3 และนินเทนโด วี

5 สถาปัตยกรรมเพาเวอร์พีซีนั้นพัฒนาต่อมาจากสถาปัตยกรรม POWER ของไอบีเอ็มเอง

6

7 Power PC 601 IBM 1992

8

9 PowerPC e200

10 PowerPC e200 คือครอบครัวของ-แกน ไมโครโปรเซสเซอรสถาปัตยกรรมพลัง บิท 32 บิทที่พัฒนาโดย Freescale เป็น เวลาสิ่งที่อยู่ในอันดับหนึ่งใช้ในระบบ หน่วยควบคุมเกี่ยวกับรถยนต์ และแห่ง อุตสาหกรรม

11 แกนถูกออกแบบให้ส่วนCPU(ตัว ประมวลผลกลาง)ฟอร์มในระบบบน- ชิพ( SoC ) การออกแบบ กับความเร็วที่ ที่สั่นกระดิ่งสูงถึง 600 MHz พวกเขาทำ ให้ดังเช่นที่ทางความคิดสำหรับฝัง โปรแกรม

12 PowerPC e300

13 คือครอบครัวของบิท 32 คือ สถาปัตยกรรมพลังPowerArchitecture ไมโครโปรเซสเซอร์ไมโครโปรเซสเซอร์ แกนที่พัฒนาโดย Freescale

14 เป็นเวลาสิ่งที่อยู่ในอันดับหนึ่งใช้ใน ระบบ-บน-ชิพ ( SoC )การออกแบบ กับ ความเร็วที่ที่สั่นกระดิ่งสูงถึง 667 MHz พวกเขาทำให้ดังเช่นที่ทางความคิด สำหรับฝังโปรแกรม

15 e300 คือ Superscalar RISC แกนด้วย 16 / 16 หรือ 32 / 32 kB L1 ข้อมูล คำแนะนำแคชสี่ไปป์ไลน์ขั้น instruction_pipeline กับโหลดเก็บ ลงทะเบียนระบบ การทำนายสาขา branch_predictor

16 และหน่วยจำนวนเต็ม arithmetic Logic unit กับข้อกำหนดเพิ่มเติม ความแม่นยำสองครั้งซ้อน double_precision FPU ซึ่งลอยอยู่ แกน e300 ไม่ใช่ซึ่งเข้ากันได้ กับพลัง สุดท้าย ISA Power_Architecture

17 ซึ่งไม่ยึดมั่น PowerPC ล่าสุด PowerPC การเจาะจง และถอยกลับอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเข้ากันได้ กับ G2 PowerPC_600 และ PowerPC 603e PowerPC_600 แกนจากสิ่งซึ่งมันได้รับ

18 e300 คือCPU(ตัวประมวลผลกลาง) CPUตัวประมวลผลกลางส่วนของหลาย ตัวประมวลผล SoC จาก Freescale MPC83xx PowerQUICC มืออาชีพ PowerQUICCครอบครัวของ telecom และตัวประมวลผลเครือข่าย

19 PowerPC e500

20 คือ-บิท 32 บิท สถาปัตยกรรมพลัง power_Architecture ไมโครโปรเซสเซอร์อาศัย ไมโครโปรเซสเซอร์ แกนหลาย-แกน (ที่คำนวณ)จาก Freescale

21 แกนหลาย-แกน (ที่คำนวณ) จาก Freescale แกน Freescale ซึ่งเข้ากันได้ กับ PowerPC เก่าแก่จองการเจาะจง รวมทั้งพลังปัจจุบัน ISA v.2.03

22 PowerPC e600

23 คือครอบครัวของ บิท 32 บิท สถาปัตยกรรมพลังPowerArchitecture ไมโครโปรเซสเซอร์ไมโครโปรเซสเซอร์ แกนที่พัฒนา

24 โดย Freescale เป็นเวลาสิ่ง ที่อยู่ในอันดับหนึ่งใช้ในระบบการปฏิบัติ สูง-บน-ชิพระบบ-บน-ชิพ ( SoC ) การ ออกแบบ กับความเร็ว 2 กิกะเฮิร์ต

25 CPUs ใน 2004 Freescale ที่เปลี่ยนชื่อ PowerPC_G4 แกน e600 และการ เปลี่ยนแปลงเล็งจากCPUตัวประมวลผล กลางทั่วไปถึงจบสูงที่ฝังอุปกรณ์ SoC และนำแผนที่ตั้งชื่อใหม่ MPC86xx

26 PowerPC e700

27 PowerPC e700 หรือ NG - 64 มิติ ถัดไป-บิท 64 บิทคือเส้นของอนาคตการ ปฏิบัติสูง-บิท 64 บิทฝังที่embedSystem RISC แกนตัวประมวลผลไมโคร โปรเซสเซอร์ สร้างการใช้สถาปัตยกรรม พลัง Power_Architecture

28 เทคโนโลยีที่ออกแบบโดย Freescale ใน 2004 Freescale แกนการปฏิบัติสูง ใหม่ ไม่มากถูกรู้เกี่ยวกับมัน และมาก ยังคงหัวข้อที่จะเปลี่ยน ข่าวสุดท้ายเพื่อ ว่ามันจะหลายแกน การออกแบบแบ่ง งานกันทำการใช้เทคโนโลยี CoreNet

29 เพราะถูกส่วนแบ่ง กับแกนเอมซี PowerPC e500 จะมี สามแกนเนื้อหา กับความแม่นยำสองครั้งซ้อน FPU ที่ กำลัง float_point_unit . Roadmaps

30 แสดงความถี่เป้าหมายของ +3 กิกะเฮิร์ต เพราะถูกโรงงานผลิตบน 32 nm กระบวนการชิพโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะ ถูกตั้งชื่อบนแผน MPC87xx

31 สรุป เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมพลังเหนือกว่า ในอะเรย์กว้างของฝัง ตลาดเกี่ยวกับ รถยนต์ และกิจการ และดำเนินต่อไป เพื่อเติบโต

32 ซึ่งสามารถแข่งขันกันในตลาด เพราะว่ามันคือสถาปัตยกรรม เดี่ยวสเกลที่นั้นจากต่ำมากถึงการปฏิบัติ สูงมาก

33 มันสนับสนุนที่กำลังทำให้บรรจบกัน เทคโนโลยี ทำให้สามารถการร่วมงาน ผ่านข้ามอุตสาหกรรม และเปิดประตูให้ สิ่งใหม่ใหม่ พลัง ISA ถูกจัดการอย่าง เปิดโดยรายงานสถาปัตยกรรมพลัง

34 สภา( PAAC ) การสร้างระดับใหม่ของ การขยายออก และความเข้ากันได้ผ่าน
ไมโครโปรเซสเซอร์ และMicro Controller ชมรมการพัฒนาFreescale ใช้ผลประโยชน์เต็มของพลังปีนได้ ISA ที่จะสร้างความสามารถ-ผลิตภัณฑ์


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นาย ชานนทร์ คำพิทูรย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google