งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการเรื่องการลดขนาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการเรื่องการลดขนาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติการเรื่องการลดขนาด
All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION ปฏิบัติการเรื่องการลดขนาด

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 1.หาขนาดเฉลี่ยของอนุภาคได้
All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 1.หาขนาดเฉลี่ยของอนุภาคได้ 2.หาการกระจายของอนุภาคได้ 3.หาอัตราส่วนการลดขนาดได้

3 All Design and Development by Food Engineering Department
SIZE REDUCTION วิธีทดลอง 1. หาขนาดเฉลี่ยของตัวอย่างก่อนบด โดยเริ่มจากการหาปริมาตรของอนุภาคของแข็งก่อนบด ดังนี้

4 n = จำนวนอนุภาคตัวอย่างในขวด
All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION m1 m2 m3 m4 n = จำนวนอนุภาคตัวอย่างในขวด

5 คำนวณหาปริมาตรของอนุภาคจากสมการ
All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION คำนวณหาปริมาตรของอนุภาคจากสมการ คำนวณหาขนาดเฉลี่ยของอนุภาคจากสมการ

6 2. ชั่งอนุภาคของแข็งก่อนบด มาประมาณ 150 g นำมาบดในเครื่องบด
All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION 2. ชั่งอนุภาคของแข็งก่อนบด มาประมาณ 150 g นำมาบดในเครื่องบด

7 มวลของตะแกรงและอนุภาค (g)
All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION 3. ชั่งน้ำหนักตะแกรงและถาด บันทึกขนาดรูเปิดและ mesh number บันทึกผลในตาราง ตารางบันทึกน้ำหนัก และขนาดของตะแกรงและถาด Mesh number (mm) มวลของ ตะแกรงเปล่า (g) มวลของตะแกรงและอนุภาค (g) (g)

8 4. นำของแข็งที่บดได้ไปร่อนด้วยตะแกรงคัดขนาด
All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION 4. นำของแข็งที่บดได้ไปร่อนด้วยตะแกรงคัดขนาด 5. ชั่งน้ำหนักของตะแกรงและถาดที่มีของแข็งอยู่ภายใน บันทึกผลการทดลองในตาราง

9 6. หาขนาดของแข็งที่บดได้ (ไม่รวมของแข็งที่อยู่ในถาด)
All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION 6. หาขนาดของแข็งที่บดได้ (ไม่รวมของแข็งที่อยู่ในถาด)

10 7. เขียนกราฟการกระจายขนาดทั้งสองแบบ
All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION 7. เขียนกราฟการกระจายขนาดทั้งสองแบบ

11 SIZE REDUCTION กราฟการกระจายขนาดแบบ Cumulative analysis . 5 1 2 3 4
All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION กราฟการกระจายขนาดแบบ Cumulative analysis . 5 1 2 3 4 screen opening (mm) Cumulative fraction smaller than

12 8. หาอัตราส่วนการลดขนาดจากสมการ
All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION 8. หาอัตราส่วนการลดขนาดจากสมการ อัตราส่วนการลดขนาด = ขนาดเฉลี่ยของอนุภาคก่อนบด ขนาดเฉลี่ยของอนุภาคหลังบด


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการเรื่องการลดขนาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google