งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

2 สายทางที่มีความโดดเด่น
สาย นย.5028 แยกทางหลวงชนบทนครนายก 4016 (กม.ที่ 1.200) ทางขึ้น-ลงสันเขื่อนขุนด่านปราการชล อำเภอเมือง ระยะทาง กม.

3

4 ประวัติการก่อสร้าง ประวัติการก่อสร้าง ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ ระยะทาง – 3+438 - ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ ระยะทาง – กิโลเมตร - ผิวจราจรกว้าง เมตร ชนิดผิวทาง Asphaltic Concrete - ไหล่ทางกว้างข้างละ เมตร ชนิดผิวทาง Asphaltic Concrete - ได้รับงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์ – ยกเว้น ปี 2556 - ปี เสนอของบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์ และอยู่ในช่วงรองบประมาณ - ประวัติการบำรุงรักษา ปี พ.ศ แก้ไขการระบายน้ำจากไหล่เขาบริเวณไหล่ทาง ระยะทาง 30.00เมตร โดยวิธีปรับแต่ง Slope ไหล่ทาง โดยวิธีเสริมกำลังดินซึ่งใช้แผ่นใยสังเคราะห์ GO textel โดยใช้งบประมาณของจังหวัดนครนายก จำนวน 3,000,000.-บาท

5 ความสำคัญของสายทาง 1. เป็นสายทางที่ส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก เพื่อชมเขื่อนขุนด่านปราการชล (โครงการพระราชดำริ) 2. เป็นสายทางที่มีสถานที่สำคัญ เช่น 2.1 ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ (เจ้าพ่อปลัดจ่าง) 2.2 เขื่อนขุนด่านปราการชล 2.3 หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.21 (เขื่อนขุนด่าน) 3. ปริมาณจราจรเฉลี่ย 6,925 PCU/วัน 4. ค่า IRI เฉลี่ย 2.86

6 เขื่อนขุนด่านปราการชล เขื่อนขุนด่านปราการชล ชื่อเดิมเรียกว่าเขื่อนคลองท่าด่านเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัด (Roller Compacted Concrete หรือ RCC Dam) สูง 93 เมตร ระดับสันเขื่อน +112 ม .รทก. ความยาว 2,594 เมตร ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7 ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ (เจ้าพ่อปลัดจ่าง) สถานที่สักการะบูชา และ จุดชมวิว อยู่ระหว่างสายทาง ขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล

8 จุดชมวิว ระหว่างทางขึ้น เขื่อนขุนด่านปราการชล
กม.0+400

9 จุดชมวิว บนเขื่อนขุนด่านปราการชล

10 จุดชมวิว บนเขื่อนขุนด่านปราการชล สถานที่ให้เช่าเรือเพื่อล่องเข้าไปชมความสวยงาม

11 วิวทิวทัศน์โดยรวมสายทางที่มีความโดดเด่น

12 วิวทิวทัศน์โดยรวมสายทางที่มีความโดดเด่น

13 สถานที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ ขญ.21 เขื่อนขุนด่าน
สถานที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ ขญ.21 เขื่อนขุนด่าน

14 จังหวัดนครนายกจัดแข่งจักรยาน

15 จังหวัดนครนายกจัดแข่งจักรยาน

16 รายงานผลการดำเนินงาน สายทางที่มีความโดดเด่น
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม รายงานผลการดำเนินงาน สายทางที่มีความโดดเด่น สาย นย.5028 แยก ทช. นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 3.438

17 นย.5028 แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล
นย แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล กม จุดเริ่มต้นโครงการ

18 นย.5028 แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล
นย แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล กม

19 นย.5028 แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล
นย แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล กม

20 นย.5028 แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล
นย แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล กม

21 นย.5028 แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล
นย แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล กม

22 นย.5028 แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล
นย แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล กม

23 นย.5028 แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล
นย แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล กม

24 นย.5028 แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล
นย แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล กม

25 นย.5028 แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล
นย แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล กม

26 นย.5028 แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล
นย แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล กม

27 นย.5028 แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล
นย แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล กม

28 นย.5028 แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล
นย แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล กม

29 นย.5028 แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล
นย แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล กม

30 นย.5028 แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล
นย แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล กม

31 นย.5028 แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล
นย แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล กม

32 นย.5028 แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล
นย แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล กม สิ้นสุดระยะทาง

33 นย.5028 แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล
นย แยก ทช.นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่านปราการชล กม – เปิดใช้ในกรณีฉุกเฉิน

34 นย.5028 แยกทางหลวงชนบทนครนายก 4016 - ทางขึ้นเขื่อน ขุนด่านปราการชล
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม กิจกรรม 4 S นย.5028 แยกทางหลวงชนบทนครนายก ทางขึ้นเขื่อน ขุนด่านปราการชล

35 Serviceable ทางสบาย การปะซ่อมหลุมบ่อ

36 อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย
Safe ทางปลอดภัย อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย หลักกันโค้ง ราวกันอันตราย

37 แก้ไขไหล่ทาง Slide ด้วยแผ่นใยสังเคราะห์
Safe ทางปลอดภัย แก้ไขไหล่ทาง Slide ด้วยแผ่นใยสังเคราะห์

38 แก้ไขไหล่ทาง Slide ด้วยแผ่นใยสังเคราะห์
Safe ทางปลอดภัย แก้ไขไหล่ทาง Slide ด้วยแผ่นใยสังเคราะห์

39 แก้ไขไหล่ทาง Slide ด้วยแผ่นใยสังเคราะห์
Safe ทางปลอดภัย แก้ไขไหล่ทาง Slide ด้วยแผ่นใยสังเคราะห์

40 Sure เดินทางอย่างมั่นใจ
ป้ายแนะนำสายทาง

41 Scenic ทางสวยงาม ทางสวยงาม

42 จบการนำเสนอ ขอบขอบคุณ
จบการนำเสนอ ขอบขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt “ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google