งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการตรวจสอบ สภาพงานก่อสร้างทาง หลวงชนบท ที่อยู่ระหว่างค้ำประกัน สัญญา กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนัก ก่อสร้างทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการตรวจสอบ สภาพงานก่อสร้างทาง หลวงชนบท ที่อยู่ระหว่างค้ำประกัน สัญญา กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนัก ก่อสร้างทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการตรวจสอบ สภาพงานก่อสร้างทาง หลวงชนบท ที่อยู่ระหว่างค้ำประกัน สัญญา กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนัก ก่อสร้างทาง

2 โครงการที่ ตรวจสอบ เดือนนี้ ผลการตรวจสอบ ปกติ ชำรุด 2,3392,25188 2

3 จากสภาพชำรุดเสียหาย 88 โครงการ แบ่งเป็นประเภทความเสียหาย ดังนี้ ประเภท ความ เสียหาย จำนว น ผิวหลุดร่อน 23 ยุบตัวเป็นแอ่ง 7 ร่องล้อ 8 รอยแตกหนัง จระเข้ 21 ประเภทความ เสียหาย จำนว น รอยแตกตามยาว / ตามขวาง 8 หลุมบ่อ 21 เครื่องหมายจราจร 4 อื่นๆ ( เช่น, หลังท่อทรุดตัว, ไหล่ทางชำรุด ) 6 3

4 4

5 5

6 6

7 ผิวหลุดร่อน 7

8 ทชจ. กำแพงเพช ร บ้านห้วยแก้ว 8 กม. ที่ 0+450

9 ผิวหลุดร่อน สนง. ทชจ. รน รน.4038 แยก ทล.4005 – บ. ทุ่งคา 9 กม. ที่ 5+500

10 ผิวหลุดร่อน ทชจ. สุพรรณบุ รี วังพลับเหนือ - วังพลับใต้ 10 กม. ที่ 0+470

11 ยุบตัวเป็นแอ่ง 11

12 ยุบตัวเป็นแอ่ง ทชจ. สุพรรณบุรี วังพลับเหนือ - วัง พลับใต้ 12 กม. ที่ 0+300

13 13 รอยแตกหนังจระเข้

14 ทชจ. สุราษฎร์ ธานี สาย สฎ.2053 แยกทล.44 – บ้าน สะพานสอง 14 รอยแตกหนังจระเข้

15 ทชจ. สงขลา สข.4052 บ้านท่าหยี 15 รอยแตกหนังจระเข้ กม. ที่ 5+100

16 16 รอยแตกตามยาว / ขวาง

17 สทช. 2 สะพานข้ามคลอง มวกเหล็ก 17 รอยแตกตามยาว / ขวาง

18 สทช.2 สาย สบ.4047 แยก ทล.3016 – บ. ท่าลาน 18 รอยแตกตามยาว / ขวาง

19 สทช. ที่ 14 สายแยก ทล.340- บ้านลำพระยา ต. ย่านยาว อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี 19 รอยแตกตามยาว / ขวาง

20 20 หลุมบ่อ

21 ทชจ. นครราชสีม า สาย นม.4047 – ยทล. 2223 บ. ลำ ทะเมนชัย อ. ชุมพวง, ลำทะเมนชัย จ. นม. 21 หลุมบ่อ

22 ทชจ. ชัยภูมิ สาย ชย.3012 แยกทางหลวง หมายเลข 201 - บ้านหนองสังข์ 22 หลุมบ่อ กม. ที่ 17+855

23 ทชจ. ชัยภูมิ สาย ชย.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บ้านหนองสังข์ 23 หลุมบ่อ กม. ที่ 18+040

24 24 เครื่องหมายจราจร

25 ทชจ. ขอนแก่น สายบ้านโนนบ่อ ม.4,15 – บ้านดอน เงิน ต. พระยืน อ. พระยืน จ. ขอนแก่น 25 เครื่องหมายจราจร

26 สทช.11 ชพ.4021 แยก ทล.3253 – บ. มาบอำมฤต 26 เครื่องหมายจราจร

27 27 อื่นๆ ( หลังท่อทรุดตัว, ไหล่ทางชำรุด )

28 ทชจ. สุพรรณบุรี บ้านโคกพระ 28 อื่นๆ ( ไหล่ทางชำรุด ) ก่อนดำเนินการหลังดำเนินการ

29 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างทาง

30 สทช. 3 สทช. 4 สทช. 18 30

31 สทช. 9 จำนวน 1 โครงการ ทชจ. พิษณุโลก สาย พล.4028 แยกทล.1143 - บ. แก่งบัวคำ ต. สวน เมี่ยง อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก สทช. 17 จำนวน 1 โครงการ ทชจ. เชียงราย สายทาง ชร.3037 แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บ. ใหม่หมอกจ๋าม อ. แม่สรวย จ. เชียงราย 31

32 32 ประเภทความเสียหาย ยุบตัวเป็นแอ่ง, ร่องล้อ ทชจ. พิษณุโลก พล.4028 แยกทล.1143 - บ. แก่ง บัวคำ ต. สวนเมี่ยง อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก หลังดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จ

33 33 ประเภทความเสียหาย ทชจ. เชียงรา ย สายทาง ชร.3037 แยกทางหลวง หมายเลข 118 – บ. ใหม่หมอกจ๋าม อ. แม่สรวย จ. เชียงราย หลังดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จ


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการตรวจสอบ สภาพงานก่อสร้างทาง หลวงชนบท ที่อยู่ระหว่างค้ำประกัน สัญญา กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนัก ก่อสร้างทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google