งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช
จำนวนจริง F M B N R นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช ครู ผู้ช่วย โรงเรียนโนนคำพิทยาคม

2 จำนวนจริง a b c 1 จำนวนนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, … 2 จำนวนเต็ม จำนวนเต็มลบ
F M B N จำนวนจริง 1 จำนวนนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, … 2 จำนวนเต็ม a จำนวนเต็มลบ -1, -2, -3, -4, -5, -6, … b ศูนย์ c จำนวนเต็มบวก 1, 2, 3, 4, 5, 6, … 3 จำนวนตรรกยะ จำนวนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วน โดยที่ และ

3 จำนวนจริง 4 จำนวนอตรรกยะ ทศนิยมไม่รู้จบ รากที่ถอดไม่ได้ จำนวนจริง
F M B N จำนวนจริง 4 จำนวนอตรรกยะ ทศนิยมไม่รู้จบ รากที่ถอดไม่ได้ จำนวนจริง ตรรกยะ อตรรกยะ จำนวนเต็ม เศษส่วน เต็มลบ ศูนย์ เต็มบวก

4 การเท่ากันในระบบจำนวนจริง
F M B N การเท่ากันในระบบจำนวนจริง 1 สมบัติสะท้อน 4 สมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากัน ถ้า แล้ว 2 สมบัติสมมาตร 5 สมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากัน ถ้า ถ้า แล้ว แล้ว 3 สมบัติการถ่ายทอด ถ้า และ แล้ว

5 การเท่ากันในระบบจำนวนจริง
F M B N การเท่ากันในระบบจำนวนจริง ตัวอย่าง สมบัติสมมาตร 1 ถ้า แล้ว 2 ถ้า แล้ว 3 ถ้า แล้ว 4 ถ้า แล้ว 5 ถ้า แล้ว

6 การเท่ากันในระบบจำนวนจริง
F M B N การเท่ากันในระบบจำนวนจริง ตัวอย่าง สมบัติการถ่ายทอด 1 ถ้า และ แล้ว 2 ถ้า และ แล้ว 3 ถ้า และ แล้ว 4 ถ้า และ แล้ว 5 ถ้า และ แล้ว

7 การเท่ากันในระบบจำนวนจริง
F M B N การเท่ากันในระบบจำนวนจริง ตัวอย่าง สมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากัน 1 ถ้า แล้ว 2 ถ้า แล้ว 3 ถ้า แล้ว 4 ถ้า แล้ว 5 ถ้า แล้ว

8 การเท่ากันในระบบจำนวนจริง
F M B N การเท่ากันในระบบจำนวนจริง ตัวอย่าง สมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากัน 1 ถ้า แล้ว 2 ถ้า แล้ว 3 ถ้า แล้ว 4 ถ้า แล้ว 5 ถ้า แล้ว

9 การเท่ากันในระบบจำนวนจริง
F M B N การเท่ากันในระบบจำนวนจริง ตัวอย่าง กำหนด เป็นจำนวนจริงใด ๆ จงเติมสมบัติของการเท่ากันที่ใช้ในแต่ละข้อต่อไปนี้ 1 สะท้อน 2 ถ้า แล้ว สมมาตร 3 ถ้า และ แล้ว ถ่ายทอด 4 ถ้า แล้ว บวกด้วยจำนวนที่เท่ากัน 5 ถ้า แล้ว คูณด้วยจำนวนที่เท่ากัน

10 การเท่ากันในระบบจำนวนจริง
F M B N การเท่ากันในระบบจำนวนจริง ตัวอย่าง จงเติมสมบัติการเท่ากันที่ใช้แก้สมการในแต่ละขั้นต่อไปนี้ กำหนดให้ และ จงหาค่า วิธีทำ สมมาตร ถ่ายทอด บวกด้วยจำนวนที่เท่ากัน คูณด้วยจำนวนที่เท่ากัน

11 สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวก
F M B N สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวก กำหนด เป็นจำนวนจริงใด ๆ 1 สมบัติปิด จำนวนจริงใด ๆ บวกกันย่อมเป็นจำนวนจริงเสมอ 2 สมบัติการสลับที่ การบวกสามารถสลับที่ได้ 3 สมบัติการเปลี่ยนกลุ่ม การบวกสามารถเปลี่ยนกลุ่มได้ หรือบวกคู่ไหนก่อนก็ได้

12 สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวก
F M B N สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวก กำหนด เป็นจำนวนจริงใด ๆ 4 สมบัติการมีเอกลักษณ์การบวก เอกลักษณ์การบวกคือ 0 5 สมบัติการมีอินเวอร์สการบวก จำนวนที่บวกกับจำนวนนั้นแล้วได้ 0

13 สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการคูณ
F M B N สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการคูณ กำหนด เป็นจำนวนจริงใด ๆ 1 สมบัติปิด จำนวนจริงใด ๆ คูณกันย่อมเป็นจำนวนจริงเสมอ 2 สมบัติการสลับที่ การคูณสามารถสลับที่ได้ 3 สมบัติการเปลี่ยนกลุ่ม การคูณสามารถเปลี่ยนกลุ่มได้ หรือคูณคู่ไหนก่อนก็ได้

14 สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวก
F M B N สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวก กำหนด เป็นจำนวนจริงใด ๆ 4 สมบัติการมีเอกลักษณ์การคูณ เอกลักษณ์การบวกคือ 1 5 สมบัติการมีอินเวอร์สการคูณ จำนวนที่บวกกับจำนวนนั้นแล้วได้ 1

15 จำนวนจริง F M B N โปรดติดตามตอนต่อไป


ดาวน์โหลด ppt นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google