งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายแลนไร้สาย wireless LANs

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายแลนไร้สาย wireless LANs"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายแลนไร้สาย wireless LANs

2 วัตถุประสงค์ เข้าใจรายละเอียดพื้นฐานของเครือข่ายแลนไร้สาย
อธิบายการเชื่อมต่อแลนไร้สายได้ บอกวิธีการจัดการความปลอดภัยของแลนไร้สายได้ อธิบายมาตรฐานแลนไร้สายได้ นำความรู้ไปประยุกต์เพื่อการออกแบบเครือข่ายไร้สาย

3 พื้นฐานเครือข่ายแลนไร้สาย
IEEE ครอบคลุมชั้นสื่อสารฟิสิคัล และดาต้าลิงค์ ไม่ต้องใช้สายเคเบิลในการเชื่อมต่อ ไม่ใช่นำมาทดแทนเครือข่ายแบบมีสาย

4 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของเครือข่ายแลนไร้สาย
การ์ดเครือข่ายไร้สาย สื่อกลางคือคลื่นวิทยุ อุปกรณ์แอกเซสพอยด์ (Access Point : AP)

5 วิธีเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย wireless networking mode

6 Ad-Hoc Mode การเชื่อมต่อแบบ Peer-to-Peer แบบพื้นฐานและประหยัด
ใช้เครือข่ายไร้สายและคอมพิวเตอร์ เครือข่ายขนาดเล็ก ไม่ควรเกิน 10 เครื่อง ไม่มีความปลอดภัยมากนัก

7 Infrastructure mode มีการ์ดเครือข่ายไร้สาย
ใช้แอกเซสพอยต์ในการรับส่งสัญญาณ ใช้งานร่วมกับระบบมีสายได้ ใช้ร่วมกับพีซีจำนวนมาก มีการจัดการความปอดภัยที่ดี มีต้นทุนสูงกว่า

8 ระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย
สัญญาณแพร่ไปในอากาศ ตรวจจับได้ยาก ดักจับสัญญาณได้ง่าย ชื่อเครือข่าย (Service Set Identification : SSID) ควรตั้งชื่อใหม่ เปลี่ยนชื่อ Login และ Password ทั้งหมด ปิดการทำงานของบรอดคาสต์ การกลั่นกรองหมายเลขแมคแอดเดรส (MAC Address Filtering) เพื่อกำจัดบุคคลที่จะเข้าถึงเครือข่าย ใช้หมายเลข Mac address ในการอนุญาตให้คนเข้าใช้เครือข่าย

9 ระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย
การเข้ารหัสลับ (Encryption) การเข้ารหัสด้วยคีย์ก่อนส่งไปยังเครือข่ายไร้สาย ฝั่งมีคีย์สำหรับถอดรหัสลับ มีความปลอดภัยสูงกว่าสองวิธีแรก Wire Equivalency Privacy (WEP) อัลกอริทึมการเข้ารหัสขนาด 64 – 128 บิต ไม่สามารถเข้ารหัสลับได้อย่างสมบูรณ์ ทำงานที่ชั้นฟิสิคัลและดาต้าลิงค์เท่านั้น การเข้ารหัสแบบ static ใช้คีย์เดียวกัน

10 ระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย
Wi-Fi Protected Access (WPA) วิธีแบบไดนามิก กุญแจหรือรหัสจะออกให้แต่ละคนเท่านั้น ทำให้ถอดรหัสได้ยากขึ้น มีความปลอดภัยที่ดีขึ้น พัฒนาขึ้นมาชั่วคราว

11 ความเร็วของเครือข่ายไร้สาย (wireless networking speed)
802.11b ความเร็ว 11 Mbps 802.11g ความเร็ว 54 Mbps ระยะทางส่งผลต่อความเร็ว ถ้านอกรัศมีสัญญาณอาจติดต่อได้อยู่แต่ความเร็วลดลงมาก การถูกแทรกแซงด้วยสัญญาณรบกวน คลื่นวิทยุ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

12 ขอบเขตรัศมีของเครือข่ายไร้สาย (wireless networking range)
ยากต่อการกำหนดให้ชัดเจน เช่น 150 – 300 ฟุต มีสิ่งกีดขวางหรือไม่ เช่น อาคาร คอนกรีต ใช้ bridge access point ในการเชื่อมโยงได้

13 WIFI Wi-Fi Alliance การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนเครือข่ายไร้สาย
เทคโนโลยีมาตรฐาน การพัฒนา WLAN การนำไปใช้งาน การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนเครือข่ายไร้สาย การเข้ารหัสลับ ส่งเสริมให้ ISP ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย การติดตั้งฮอตสปอต

14 ฮอตสปอต (hot spots) จุดที่ให้บริหารเครือข่ายไร้สาย
มีแอกเซสพอยน์ในการให้บริการ ใช้ตามจุดพื้นที่สาธารณะ แหล่งธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า จำกัดการใช้งานภายในร้าน

15 มาตรฐานเครือข่ายแลนไร้สาย (wireless lan standards)


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายแลนไร้สาย wireless LANs

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google