งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อนักวิจัย / ผู้ดำเนินงาน 1 2 3 งบประมาณได้รับสนับสนุน บาท เบิกจ่ายแล้ว บาท ชื่อโครงการ สังกัดพื้นที่ คณะ สาขา รายงาความก้าวหน้าโครงการวิจัยและบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อนักวิจัย / ผู้ดำเนินงาน 1 2 3 งบประมาณได้รับสนับสนุน บาท เบิกจ่ายแล้ว บาท ชื่อโครงการ สังกัดพื้นที่ คณะ สาขา รายงาความก้าวหน้าโครงการวิจัยและบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อนักวิจัย / ผู้ดำเนินงาน 1 2 3 งบประมาณได้รับสนับสนุน บาท เบิกจ่ายแล้ว บาท ชื่อโครงการ สังกัดพื้นที่ คณะ สาขา รายงาความก้าวหน้าโครงการวิจัยและบริการ วิชาการ ประจำปี 2557

2 บทนำ ( โดยย่อ 1 หน้า ) 2 วัตถุประสงค์ 1 2 3 รายงาความก้าวหน้าโครงการวิจัยและบริการ วิชาการ ประจำปี 2557

3 วิธีการทดลอง / วิธีดำเนินงาน ( ไม่เกิน 2 หน้า ) รายงาความก้าวหน้าโครงการวิจัยและบริการ วิชาการ ประจำปี 2557

4 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผล / ผลการดำเนินงาน ( ไม่เกิน 5 หน้า ) 4 รายงาความก้าวหน้าโครงการวิจัยและบริการ วิชาการ ประจำปี 2557

5 ตารางสรุปแผนและผลการดำเนินงาน และปัญหาที่พบ รายงาความก้าวหน้าโครงการวิจัยและบริการ วิชาการ ประจำปี 2557 5 กิจกรรมที่คาดว่าจะ ดำเนินการ ( ตามแผนในข้อเสนอโครงการเดือน ที่ 1 - 8 เดือน ) ผลการดำเนินงานหมายเหตุปัญหาที่พบ คาดว่าจะได้รับประโยชน์  เชิงปริมาณ.................................................................. จำนวน................................ ชิ้น /.........  เชิงคุณภาพ 1 …………………………………………….…………………………………… ……………..………… 2 ………………………………….……………………….………………..….. …………………………


ดาวน์โหลด ppt ชื่อนักวิจัย / ผู้ดำเนินงาน 1 2 3 งบประมาณได้รับสนับสนุน บาท เบิกจ่ายแล้ว บาท ชื่อโครงการ สังกัดพื้นที่ คณะ สาขา รายงาความก้าวหน้าโครงการวิจัยและบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google