งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลทำเนียบศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุของแต่ละจังหวัด ประกอบด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลทำเนียบศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุของแต่ละจังหวัด ประกอบด้วย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำเนียบศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุของจังหวัด

2 ข้อมูลทำเนียบศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุของแต่ละจังหวัด ประกอบด้วย
1. ปก สารบัญ 2. ภาพถ่ายอาคาร สถานที่ตั้งศูนย์ฯ ภาพ (ชั่วคราว/ ถาวร/ มีภาพเห็นป้ายศูนย์) 3. ที่ตั้งอาคารศูนย์ฯ ที่อยู่เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์/ โทรสาร

3 4. ภาพถ่าย และรายชื่อคณะกรรมการศูนย์ฯ
แผนที่ตั้งศูนย์ฯ ชื่อ - ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร ของผู้ประสานงานศูนย์ฯ จำนวน คน ซึ่งมาจาก 2 ส่วน คือ - ผู้แทนคณะกรรมการศูนย์ฯ - ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อ ทำข้อมูลเป็นรายศูนย์ฯ)

4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ ระดับจังหวัด
ภาคผนวก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ ระดับจังหวัด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ ระดับพื้นที่ (คำสั่งฯ ทุกศูนย์ฯ ที่อยู่ในจังหวัด) จังหวัดอาจปรับเพิ่มหัวข้อหรือรายละเอียดตามความเหมาะสม

5 การประชาสัมพันธ์ทะเบียนข้อมูลศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุของแต่ละจังหวัด
คณะกรรมการชุดต่างๆ ของจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อชุมชน สื่อท้องถิ่น เพื่อร่วมขับเคลื่อนและบูรณาการทำงานในระดับ พื้นที่

6 การประชาสัมพันธ์ทาง social network
ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบล อำเภอ จังหวัด กาญจนบุรี ภาพสินค้า ราคาสินค้า (ต่อหน่วย/ ปลีก / ส่ง ฯลฯ) ชื่อ/โทรศัพท์ผู้ติดต่อ อุปกรณ์บริหารร่างกายผู้สูงอายุ แปล


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลทำเนียบศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุของแต่ละจังหวัด ประกอบด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google