งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบรายงานราคาจำหน่ายปลีก สินค้าที่ติดตามดูแล. เลือกเมนู หัวข้อแบบรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบรายงานราคาจำหน่ายปลีก สินค้าที่ติดตามดูแล. เลือกเมนู หัวข้อแบบรายงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบรายงานราคาจำหน่ายปลีก สินค้าที่ติดตามดูแล

2 เลือกเมนู หัวข้อแบบรายงาน

3 1. บันทึกไฟล์เป็นชื่อรหัสจังหวัดอำเภอ / เขต _ เดือน _ ปักษ์ที่ ตัวอย่างที่ 1 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร เดือนพฤษภาคม ปักษ์ที่ 1=>1001_05_1.xls ตัวอย่างที่ 2 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร เดือนพฤษภาคม ปักษ์ที 2=>1001_05_2.xls 2. ส่งไฟล์ดังกล่าว มาที่ E-mail : rights@dit.go.thrights@dit.go.th 3. หัวข้อการส่ง (Subject) ให้ใช้ชื่อไฟล์ตามที่บันทึกไว้ในแต่ละ ครั้ง ตัวอย่างที่ 1: ใส่ Subject เป็น 1001_05_1 ตัวอย่างที่ 2: ใส่ Subject เป็น 1001_05_2

4 การตรวจสอบรหัส เลือกเมนู รหัสจังหวัด อำเภอ / เขต


ดาวน์โหลด ppt แบบรายงานราคาจำหน่ายปลีก สินค้าที่ติดตามดูแล. เลือกเมนู หัวข้อแบบรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google