งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิทธิมนุษยชน กับ ความหลากหลายทางเพศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิทธิมนุษยชน กับ ความหลากหลายทางเพศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิทธิมนุษยชน กับ ความหลากหลายทางเพศ

2 หลักการ “สิทธิมนุษยชน”
หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าเท่ากัน หลักความเสมอภาคเท่าเทียม การไม่เลือก ปฏิบัติ เพราะเหตุแห่งความแตกต่างใดๆ หลักสันติวิธี การไม่ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ

3 หน้าที่ของรัฐในเรื่องสิทธิมนุษยชน
ให้ความเคารพ/ยอมรับ (Respect) ให้การปกป้อง/คุ้มครอง (Protect) ให้การส่งเสริม/เผยแพร่ (Fulfill)

4

5 ความหลากหลายทางเพศคือ
คนในสังคมมีความหลากหลายในสองด้าน 1. ความรู้สึกผูกพันธ์ต้องการสร้างความ สัมพันธฺกับคนเพศใด (Sexual Orientation ย่อว่า SO) 2. อัตตลักษณ์ หรือ ตัวตนของคนนั้น (Gender Identity ย่อว่า GI)

6 ตัวอย่าง ของ ความรู้สึกผูกพันธ์ต่อเพศใดเพศหนึ่ง
Sexual Orientation ย่อว่า SO

7 ตัวอย่าง ของ อัตตลักษณ์ทางเพศ มีอะไรบ้าง
Gender Identity ย่อว่า GI

8 สังคมไม่เข้าใจและตั้งข้อรังเกียจ ทำให้
ขาดการยอมรับจากครอบครัว และชุมชน ขาดความมั่นคงปลอดภัย ขาดทางเลือกในการดำเนินชีวิต นโยบายและกฎหมายไม่รับรู้ ไม่คุ้มครอง เข้าไม่ถึงบริการของหน่วยงานราชการ ไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมด้านต่างๆ ด้าน การศึกษา การทำงาน ทางเศรฐกิจ

9 ความเข้าใจผิด 1. มีความผิดปรกติทางจิตใจ หรือร่างกาย
2.ผิดประเพณีธรรมเนียมที่ดี

10

11


ดาวน์โหลด ppt สิทธิมนุษยชน กับ ความหลากหลายทางเพศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google