งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 13 การบริการลูกค้าในการค้าปลีก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 13 การบริการลูกค้าในการค้าปลีก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 13 การบริการลูกค้าในการค้าปลีก

2 การบริการลูกค้า คือ ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ให้แกลูกค้า ทั้งที่มีตัวตนที่องค์การให้แก่ลูกค้าเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์/บริการหลัก

3 ประเภทของการให้บริการ

4 สิ่งอำนวยความสะดวกในการจอดรถ : เข้าออกได้ง่าย มีความปลอดภัย
บริการก่อนธุรกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกในการจอดรถ : เข้าออกได้ง่าย มีความปลอดภัย เวลาในการเปิดร้าน : ชั่วโมงทำงานที่สะดวก การให้ข้อมูลลูกค้า : เวลาเปิด สถานที่ วิธีจ่ายชำระเงิน วิธีการใช้สินค้า รุ่นสีของสินค้า สิ่งเพิ่มเติม : ทำเนียบร้านค้า ป้ายชื่อแผนก ข้อมูล ณ จุดขาย

5 ฝ บริการในการธุรกรรม การให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภค บริการให้จองสินค้า
การจัดการสินเชื่อ รูปแบบที่ยอมรับ ใครจัดการการให้สินเชื่อ ต้นทุนเมื่อเทียบกับกำไร เงื่อนไขการชำระสินเชื่อ การจัดการกับลูกหนี้ค้างชำระ บริการให้จองสินค้า บริการห่อของ การบรรจุถุง สะดวกในการเคลื่อนย้าย ปกป้องสินค้าจากภายนอก การปกป้องความเป็นส่วนตัวของสินค้า

6 การชำระเงินของลูกค้า
บริการในการธุรกรรม การห่อสินค้าของร้าน การห่อของขวัญ การชำระเงินของลูกค้า การขายเงินสด การขายเชื่อ การขายผ่อนส่ง

7 บริการหลังธุรกรรม บริการจัดส่ง การรับเปลี่ยนคืนและซ่อมแซม

8 การจัดการข้อร้องเรียน
บริการหลังธุรกรรม การจัดการข้อร้องเรียน การคืนสินค้าและคืนเงิน การแก้ไขสินค้า: เปลี่ยนสินค้า การปรับราคา: เทียบราคา การแก้ไขบริการ: คืนเงินที่คิดเกิน ลูกค้าสัมพันธ์: รับฟัง

9 ปัจจัยที่ควรศึกษาในการกำหนดระดับของการให้บริการ
ปัจจัยที่ควรศึกษาในการพยายามพัฒนาระดับการบริการลูกค้าที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจ ประกอบด้วยการระบุถึงความสอดคล้องระหว่างความคาดหวังของลูกค้าและความคาดหวังของผู้ค้าปลีก ต้นทุนการบริการลูกค้า การวิเคราะห์คู่แข่ง ลักษณะของร้านค้าปลีก: ยิ่งขายแพงบริการยิ่งมาก ระดับรายได้ของตลาดเป้าหมาย: รายได้มากบริการมาก ความจำเป็นและความต้องการของลูกค้า: IKEA

10 ตัวอย่างนโยบายการให้บริการ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 13 การบริการลูกค้าในการค้าปลีก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google