งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแบ่งเขตการปกครอง 9 ตำบล 103 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 9 อบต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแบ่งเขตการปกครอง 9 ตำบล 103 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 9 อบต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแบ่งเขตการปกครอง 9 ตำบล 103 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 9 อบต.

2

3

4

5

6 CUP มหาชนะชัย รพ.สต.สงยาง รพ.สต.คุ้ม รพ.สต.หัวดอน รพ.มหาชนะชัย สสอ.มหาชนะชัย รพ.สต.หัวเมือง รพ.สต.กุดพันเขียว รพ.สต.พระเสาร์ รพ.สต.สำโรง รพ.สต.หัวดง รพ.สต.ราชมุนี รพ.สต.โพธิ์ศรี รพ.สต.ชัยชนะ รพ.สต.ดงจงอาง รพ.สต.เหมือด PCU รพ.มหาฯ รพ.สต.เหล่าใหญ่ รพ.สต.ดอนผึ้ง รพ.สต.บากเรือ

7 รพ.สต.สงยาง รพ.สต.คุ้ม รพ.สต.หัวดอน รพ.สต.ราชมุนี รพ.สต.โพธิ์ศรี รพ.สต.ชัยชนะ รพ.สต.ดงจงอาง รพ.สต.เหมือด PCU รพ.มหาฯ รพ.สต.เหล่าใหญ่ รพ.สต.ดอนผึ้ง รพ.สต.บากเรือ พญ.ธิดารัตน์ ประจุดทะศรี พญ.ดุสิตา ชนะชัยวิบูลวัฒน์ พญ.ดุสิตา ชนะชัยวิบูลวัฒน์ พญ.พรพิมล หมายศรี รพ.สต.หัวเมือง รพ.สต.กุดพันเขียว รพ.สต.พระเสาร์ รพ.สต.สำโรง รพ.สต.หัวดง นพ.ณัฐพล สีดาน้อย นพ.ณัฐพล สีดาน้อย DHS มหาชนะชัย

8 อัตราเกิด ตาย เพิ่ม ประชากร ปี พ.ศ. 2551 – 2555

9

10


ดาวน์โหลด ppt การแบ่งเขตการปกครอง 9 ตำบล 103 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 9 อบต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google