งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สนาม รร. สุขวิทยากรตั้งตรงจิต ๑๕

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สนาม รร. สุขวิทยากรตั้งตรงจิต ๑๕"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สนาม รร. สุขวิทยากรตั้งตรงจิต ๑๕
ผังแสดงจุดตั้งต้นขบวนพาเหรด งานกีฬาสาธารณสุข ปี 2556 พานพุ่ม ธงกีฬาสาสุข และธงสีทุกสี สนาม รร. สุขวิทยากรตั้งตรงจิต ๑๕ พระบรมฉายาลักษณ์ แต่ละขบวนมีป้ายปักแจ้งชื่อ...ริ้วขบวน...หรือ สี ต่างๆ ริ้วธงเฉลิมพระเกียรติ หน่วยปฐมพยาบาล รพ ยโสธร ป้าย สสจ. วงดุริยางค์ รร.ยโสธรพิทยาคม ผู้บริหาร/ขรก.นอกประจำการ วงดุริยางค์ รร.ศรีธรรม อ.เมือง+สสจ. ป้ายกีฬาสา, สุข อ.คำเขื่อนแก้ว อ.ไทยเจริญ อ.กุดชุม อ.ทรายมูล อ.ป่าติ้ว อ.เลิงนกทา อ.ค้อวัง อ.มหาชนะชัย รพ.ยโสธร รถถ้วยรางวัล ริ้วธงชาติ * * * * * ประตูทางออก วงดุริยางค์ รร.เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ถนนวารีราชเดช (หน้า รร.) รถ ปชส. รถจราจร

2 สนามกีฬากลาง สวนพญาแถน ธงกีฬาสาสุข และธงสีทุกสี ริ้วธงเฉลิมพระเกียรติ
1 วงดุริยางค์ รร.สามัคคีวัฒนา วงดุริยางค์รร.ยโสธรพิทยาคม วงดุริยางค์ รร.ศรีธรรม * ริ้วขบวน เข้าสนาม ธงกีฬาสาสุข และธงสีทุกสี ริ้วธงเฉลิมพระเกียรติ 3 3 * 1 ธงชาติ เสาธงสีต่างๆ ริ้วธงชาติ พานพุ่ม 2 พระบรมฉายาลักษณ์ 2 * 7 6 5 4 3 12 11 10 9 8 ป้าย สสจ. อ.เมือง+สสจ อ.ไทยเจริญ อ.กุดชุม อ.ทรายมูล อ.ป่าติ้ว อ.คำเขื่อนแก้ว อ.เลิงนกทา อ.ค้อวัง อ.มหาชนะชัย รพ.ยโสธร ป้ายกีฬาสา, สุข 2 ดรัมเมเยอร์ * แท่นกล่าวรายงาน * ทางเข้าสนาม ประธาน *= ผู้รับผิดชอบ

3 สนามกีฬากลาง สวนพญาแถน ธงกีฬาสาสุข และธงสีทุกสี ริ้วธงเฉลิมพระเกียรติ
1 ริ้วขบวน ออกจากสนาม วงดุริยางค์ รร.สามัคคี วงดุริยางค์ รร.ยโสธรพิทยาคม วงดุริยางค์ รร.ศรีธรรม * ธงกีฬาสาสุข และธงสีทุกสี ริ้วธงเฉลิมพระเกียรติ * 1 ริ้วธงชาติ ธงชาติ เสาธงสีต่างๆ พานพุ่ม 2 พระบรมฉายาลักษณ์ * 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ป้าย สสจ. 12 อ.เมือง+สสจ. อ.ไทยเจริญ อ.กุดชุม อ.ทรายมูล อ.ป่าติ้ว อ.คำเขื่อนแก้ว อ.เลิงนกทา อ.ค้อวัง อ.มหาชนะชัย รพ.ยโสธร ป้ายกีฬาสา, สุข 2 ดรัมเมเยอร์ * แท่นกล่าวรายงาน * ผ่านหน้าประธาน ประธาน วงดุริยางค์ รร.ท2 สามัคคีวัฒนา

4 ผังแสดงเส้นทางขบวนพาเหรด งานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ปี 2556
ผังแสดงเส้นทางขบวนพาเหรด งานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ปี 2556 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากร ตั้งตรงจิตร 15 สี่แยกกุดชุม ถนนแจ้งสนิท วิทยาการตำรวจ ( โรงพักเก่า ) สนามกีฬากลาง สวนสาธารณะพญาแถน โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ ตลาดสดเทศบาล1 สวนสาธารณะพญาแถน

5 วิทยาการตำรวจ ( โรงพักเก่า )
ผังแสดงจุดให้คะแนนการประกวดขบวนพาเหรด กีฬาสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ปี 2556 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากร ตั้งตรงจิตร 15 * สี่แยกกุดชุม ถนนแจ้งสนิท วิทยาการตำรวจ ( โรงพักเก่า ) สนามกีฬากลาง สวนสาธารณะพญาแถน * รพ.นายแพทย์หาญ ตลาดสดเทศบาล1 ยโสธรน้ำทิพย์ สวนสาธารณะพญาแถน *คือจุดให้คะแนนขบวนพาเหรด มี 2 จุด คือ 1. จุด 4 แยกไฟแดงกุดชุม 2. จุด 4 แยกไฟแดงหน้าร้านยโสธรน้ำทิพย์


ดาวน์โหลด ppt สนาม รร. สุขวิทยากรตั้งตรงจิต ๑๕

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google