งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนเครื่องจักรกล ผลการปฏิบัติงาน งานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ แม่วังฝั่งซ้าย ดำเนินการโดย ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน ช่วงระยะเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนเครื่องจักรกล ผลการปฏิบัติงาน งานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ แม่วังฝั่งซ้าย ดำเนินการโดย ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน ช่วงระยะเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนเครื่องจักรกล ผลการปฏิบัติงาน งานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ แม่วังฝั่งซ้าย ดำเนินการโดย ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2555 1. งานถนนคันคลองส่งน้ำ กิจกรรม ขุดหน้าดิน ด้วยเครื่องจักร จำนวน 720 ลบ.ม. ผลงานความก้าวหน้า 100 % กิจกรรมดินถม อัดแน่น ด้วยเครื่องจักร จำนวน 1,280 ลบ.ม. ผลงานความก้าวหน้า 100 %

2 ส่วนเครื่องจักรกล 2. งานดิน อาคารป้องกันตลิ่ง
2. งานดิน อาคารป้องกันตลิ่ง กิจกรรมขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร 959 ลบ.ม. ผลงานความก้าวหน้า % กิจกรรมดินขุดด้วยเครื่องจักรจำนวน 17,150 ลบ.ม. ผลงานความก้าวหน้า 100% กิจกรรมดินขุดด้วยเครื่องจักร จำนวน 14,155 ลบ.ม. ผลงานความก้าวหน้า 75%

3 ส่วนเครื่องจักรกล

4 ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2555
ส่วนเครื่องจักรกล งานสนับสนุนเครื่องจักรกลงานดิน งานเกรด บดอัด งานก่อสร้างคันคูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สรวย (ระยะที่ 2 ) จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2555

5 ส่วนเครื่องจักรกล งานจัดทำโรงจอดรถยนต์ สำนักชลประทานที่ 2 ดำเนินการโดย ฝ่ายปฏิบัติการช่างกล ประเภทงานโลหะโครงสร้างเชื่อมประกอบมุงหลังคาด้วยสังกะสี ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 34 เมตร จำนวน 2 หลัง ผลงานความก้าวหน้า 100 %

6 ส่วนเครื่องจักรกล

7 ส่วนเครื่องจักรกล

8 ส่วนเครื่องจักรกล ผลการปฏิบัติงานซ่อมเสาอากาศวิทยุ ดำเนินการโดยฝ่ายสื่อสาร ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน 100% ผลการเบิกจ่าย 100 %

9 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารศูนย์พัฒนาและเสริมสร้างความผาสุก
ส่วนเครื่องจักรกล งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารศูนย์พัฒนาและเสริมสร้างความผาสุก

10 ส่วนเครื่องจักรกล งานซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่างถนนในบริเวณที่ทำการส่วนเครื่องจักรกลและบ้านพัก ( ปลายเหมือง )

11 งานสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ดำเนินการโดยฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ
ส่วนเครื่องจักรกล งานสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ดำเนินการโดยฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ งานสนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลืองานซ่อมแซมฝายแม่วัง ( ตลิ่งด้านเหนือ ) อยู่ช่วงในระหว่างดำเนินการ

12 ส่วนเครื่องจักรกล

13 งานเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล
งานเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล

14 ส่วนเครื่องจักรกล


ดาวน์โหลด ppt ส่วนเครื่องจักรกล ผลการปฏิบัติงาน งานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ แม่วังฝั่งซ้าย ดำเนินการโดย ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน ช่วงระยะเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google