งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังงาน (FLOW CHART) ส่วนประกอบของผังงาน (Flow Chart)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังงาน (FLOW CHART) ส่วนประกอบของผังงาน (Flow Chart)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังงาน (FLOW CHART) ส่วนประกอบของผังงาน (Flow Chart)
ผังงานประกอบด้วยสัญญลักษณ์ต่างๆที่มีความหมายเฉพาะตัวหลาย รูปแบบ และถูกนำมาใช้ประกอบการวางผังงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การเริ่มต้น หรือการสิ้นสุด Terminal การนำข้อมูลเข้าหรือออกจากระบบ General Input/output การประมวลผล หรือการปฏิบัติงาน Process

2 ผังงาน (FLOW CHART) ส่วนประกอบของผังงาน (Flow Chart)
การแสดงข้อมูลเป็นเอกสารทางเครื่องพิมพ์ Document การนำเข้าข้อมูลด้วยมือ Manual Input การแสดงข้อมูลด้วยจอภาพ Display การตัดสินใจ Decision

3 ผังงาน (FLOW CHART) ส่วนประกอบของผังงาน (Flow Chart) ทิศทาง Flow line
จุดเชื่อมต่อ Connector จุดเชื่อมต่อหน้ากระดาษ Offpage Connector การเตรียมการ Preparation

4 ผังงาน (FLOW CHART) ตัวอย่างการใช้สัญญลักษณ์ ทิศทางแสดงการเคลื่อนที่
การเชื่อมต่อระหว่างจุด

5 ผังงาน (FLOW CHART) ตัวอย่างการใช้สัญญลักษณ์ การเชื่อมต่อหน้ากระดาษ
P.1 P.2

6 ผังงาน (FLOW CHART) ตัวอย่างการใช้สัญญลักษณ์
การกำหนดทิศทางเพื่อการตัดสินใจ ใช่ ไม่ใช่ รหัส=1 ใช่ ไม่ใช่ กิจกรรม 1 รหัส=2 กิจกรรม 2 ใช่ ไม่ใช่ รหัส=3 กิจกรรม 3 ชุดคำสั่งโครงสร้างรูปแบบเลือก

7 ผังงาน (FLOW CHART) ตัวอย่างการใช้สัญญลักษณ์
การกำหนดทิศทางเพื่อการตัดสินใจกรณีที่มีการกำหนดเงื่อนไข กิจกรรม จริง เงื่อนไข ไม่จริง ชุดคำสั่งโครงสร้างรูปแบบทำซ้ำ

8 ผังงาน (FLOW CHART) ตัวอย่างการใช้สัญญลักษณ์
การกำหนดทิศทางแบบทิศทางเดียว เริ่มต้น อ่านข้อมูล คำนวณข้อมูล พิมพ์ผลลัพธ์ จบ ชุดคำสั่งโครงสร้างรูปแบบลำดับ


ดาวน์โหลด ppt ผังงาน (FLOW CHART) ส่วนประกอบของผังงาน (Flow Chart)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google