งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิมพ์งานมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิมพ์งานมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิมพ์งานมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี
การพิมพ์งาน คือ การสั่งให้งานที่พิมพ์ ออกมาเป็นเอกสารในรูปแบบของกระดาษ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ การพิมพ์งานมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี

2 วิธีที่ 1 ทำได้โดย 1. คลิก เมนู แฟ้ม 2. คลิก คำสั่ง พิมพ์

3 จะปรากฏหน้าต่างพิมพ์ออกมาดังรูป
ส่วนประกอบของการพิมพ์ คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ ถ้าต้องการทำสำเนาให้ใส่จำนวนหน้า ขอบเขตการพิมพ์ กำหนดการพิมพ์กรณีต้องการกำหนดหน้าที่ต้องการพิมพ์ เมื่อเลือกตามที่ต้องการได้แล้วคลิกตกลง

4 ก็ขึ้นหน้าต่างการพิมพ์ได้เช่นกัน
วิธีที่ 2 ทำได้โดย ใช้แป้นลัดของคีย์บอร์ด โดยการกดปุ่ม Ctrl + P ก็ขึ้นหน้าต่างการพิมพ์ได้เช่นกัน


ดาวน์โหลด ppt การพิมพ์งานมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google