งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.เลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.เลย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.เลย
การฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข)โครงการพิเศษ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.เลย

2 การจัดการเรียนการสอน
ชั้นปีที่ 1 จัดการเรียนการสอนที่ วสส.ขอนแก่น ชั้นปีที่ 2 จัดการเรียนการสอนในพื้นที่ของจังหวัด เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 จัดการเรียนการสอนที่ รพช./รพสต./ชุมชน รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 1.วิชาคลินิกทันตกรรมบูรณะ 2.วิชาคลินิกทันตกรรมป้องกัน 3.วิชาคลินิกทันตพิเคราะห์โรคและทันตศัลยศาสตร์ 4.วิชาทันตกรรมชุมชน(ปฏิบัติ 1 นก.) 5.วิชาการส่งเสริมทันตสุขภาพ(ปฏิบัติ 1 นก.) 6.วิชาฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาล 7.วิชาฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในชุมชน 8.วิชาโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในชุมชน

3 พื้นที่ในการจัดการเรียนการสอน
รพช.(คลินิกทันตกรรม/คลินิกฝากครรภ์/ คลินิกเด็กดี/คลินิกผู้สูงอายุฯลฯ) โรงเรียนประถมศึกษา (1 โครงการ) หมู่บ้าน/ชุมชน (1 โครงการ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จัดกิจกรรมแก้ปัญหา) รพสต. หรืออื่นๆ

4 งบประมาณ สนับสนุนจากสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 30,000 บาท/คน การปฐมนิเทศ นักศึกษา วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ที่ สสจ.เลย ก่อนส่งนักศึกษาลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน การนิเทศงาน จากอาจารย์ วสส.ขอนแก่น มี 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 เดือนกันยายน 2556 - ครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม 2556

5 การนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานที่ สสจ.เลย
วันที่ กุมภาพันธ์ 2557 การส่งคะแนนทุกอย่าง ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 รายงานตัวที่ วสส.ขอนแก่น วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 รายงานตัวที่จังหวัดต้นสังกัด วันที่ 1 เมษายน 2557

6 จำนวนนักเรียนทุนของอำเภอ(คน) จำนวนคนที่รับฝึกปฏิบัติงาน(คน)
พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตร ปวส.สศ. ทันตสาธารณสุข โครงการพิเศษ อำเภอ จำนวนนักเรียนทุนของอำเภอ(คน) จำนวนคนที่รับฝึกปฏิบัติงาน(คน) เมือง 3 ด่านซ้าย 8 4 ภูเรือ นาแห้ว 1 ท่าลี่ ภูหลวง 2 วังสะพุง 5 เอราวัณ หนองหิน เชียงคาน ภูกระดึง

7 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.เลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google