งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ ให้ได้ตามมาตรฐานเครื่องผลิตไฟฟ้า หรือ Boiler ออกแบบระบบที่เกี่ยวข้อง - ระบบส่งก๊าซเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ ให้ได้ตามมาตรฐานเครื่องผลิตไฟฟ้า หรือ Boiler ออกแบบระบบที่เกี่ยวข้อง - ระบบส่งก๊าซเข้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ ให้ได้ตามมาตรฐานเครื่องผลิตไฟฟ้า หรือ Boiler ออกแบบระบบที่เกี่ยวข้อง - ระบบส่งก๊าซเข้า Gen-set (งานเพิ่ม) - ระบบลดความชื้นในก๊าซชีวภาพให้ได้ตามมาตรฐาน Gen - set D:\Documents\สัมมนา, อบรม\ Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อรองรับ Central Place Hotel จ.สมุทรสาคร

2 Bio Scrubber Principle
Biogas Outlet Main Reaction 1.H2 S + 2O2 => H2 SO4 2. H2 S + 1/2O2 => S + H2 O H2 S Oxidizing Bacteria : Thiobacillus Media Air Biogas Inlet Make up water with Nutrient Bleed off

3 จุดเด่นของระบบ Bio Scrubber โดย ปภพ
ระบบกระจายก๊าซเข้าถังที่มีประสิทธิภาพ ไม่เกิด Dead zone ในถัง สามารถควบคุม H2S โหลดเข้าถังแต่ละชุดได้ ระบบป้องกัน Circulating pump เสียหาย ระบบตรวจสอบการตันของ Spray nozzle ระบบการล้างหัว Spray nozzle โดยบุคลากรไม่ต้องเข้าไปในถัง ระบบการล้าง Media ที่มีประสิทธิภาพ การป้องกันตะกอน Sulfur สะสมและกลับเข้าไปในระบบ

4 Bioscrubber Pilot Plant for High Concentration H2S

5 Reference ระบบ Bio Scrubber โดย ปภพ
ชื่อบริษัท Gas capacity (m3/d) H2S (ppm) 1 บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด 2,000 24,000 2 บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด 45,000 15,000 3 บริษัท อีเอช แอนด์ พี รีนิวเอเบิล จำกัด 70,000 3,500 4 บริษัท เอี่ยมอีสาน จำกัด 42,000 5 บริษัท เอี่ยมรุ่งเรือง จำกัด 36,000 6 บริษัท บลูเวฟ เอ็นเนอยี่ จำกัด 30,000 7 บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จำกัด 13,200 8 บริษัท เมโทร กรุ๊ป เอเนอร์ยี่ จำกัด 9 บริษัท จันทบุรี สตาร์ช จำกัด 10 บริษัท พิทักษ์ปาล์มออย จำกัด

6 บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด
Reference ระบบ Bio Scrubber โดย ปภพ บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด

7 Reference ระบบ Bio Scrubber โดย ปภพ
บริษัท อีเอช แอนด์ พี รีนิวเอเบิล จำกัด

8 Reference ระบบ Bio Scrubber โดย ปภพ
บริษัท เอี่ยมรุ่งเรือง จำกัด

9 Reference ระบบ Bio Scrubber โดย ปภพ
บริษัท พิทักษ์ปาล์มออย จำกัด

10 Reference ระบบ Bio Scrubber โดย ปภพ
บริษัท เมโทร กรุ๊ป จำกัด

11 รายละเอียดสามารถติดตามได้ที่
ขอบคุณครับ รายละเอียดสามารถติดตามได้ที่ D:\Documents\สัมมนา, อบรม\ Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อรองรับ Central Place Hotel จ.สมุทรสาคร


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ ให้ได้ตามมาตรฐานเครื่องผลิตไฟฟ้า หรือ Boiler ออกแบบระบบที่เกี่ยวข้อง - ระบบส่งก๊าซเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google