งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เราไป กันเลย. ปิดโปรแกรม ข. 11,620 บาท ข. 11,620 บาท ค. 10,620 บาท ค. 10,620 บาท ง. 10,630 บาท ง. 10,630 บาท โดย.. วิภา รัตนพิทย์ 1. สมปองมีเงิน 1,315.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เราไป กันเลย. ปิดโปรแกรม ข. 11,620 บาท ข. 11,620 บาท ค. 10,620 บาท ค. 10,620 บาท ง. 10,630 บาท ง. 10,630 บาท โดย.. วิภา รัตนพิทย์ 1. สมปองมีเงิน 1,315."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เราไป กันเลย

2 ปิดโปรแกรม

3 ข. 11,620 บาท ข. 11,620 บาท ค. 10,620 บาท ค. 10,620 บาท ง. 10,630 บาท ง. 10,630 บาท โดย.. วิภา รัตนพิทย์ 1. สมปองมีเงิน 1,315 บาท สมชายมีเงิน 9,315 บาท สองคนมีเงินรวมกันเท่าไร ก. 11,630 บาท ก. 11,630 บาท

4 ถูกต้อง ทำข้อ ต่อไป ทำข้อ ต่อไป โดย... วิภา รัตนพิทย์

5

6

7

8 ยังไม่ถูกจ้า โดย... วิภา รัตน พิทย์ กลับไปเมนูหลัก

9 โจทย์ปัญหา หน้าต่อไป

10 กลับไปเมนูหลัก โจทย์ปัญหา ใบความรู้ ที่ 2 การแสดงวิธีทำและหาคำตอบ คือ การวิเคราะห์โจทย์ แปลโจทย์ออกมา ให้ได้ว่า จะหาคำตอบโดยวิธีใด จะแสดงวิธีทำ ได้อย่างไร ใบความรู้ ที่ 2 การแสดงวิธีทำและหาคำตอบ คือ การวิเคราะห์โจทย์ แปลโจทย์ออกมา ให้ได้ว่า จะหาคำตอบโดยวิธีใด จะแสดงวิธีทำ ได้อย่างไร หน้าที่ แล้ว หน้าที่ แล้ว


ดาวน์โหลด ppt เราไป กันเลย. ปิดโปรแกรม ข. 11,620 บาท ข. 11,620 บาท ค. 10,620 บาท ค. 10,620 บาท ง. 10,630 บาท ง. 10,630 บาท โดย.. วิภา รัตนพิทย์ 1. สมปองมีเงิน 1,315.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google