งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การเรียงบรรณานุกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การเรียงบรรณานุกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์การเรียงบรรณานุกรม

2

3

4 หลักเกณฑ์การเรียงตามลำดับอักษร
1. จัดเรียงตามลำดับพยัญชนะตัวแรกของคำที่ปรากฏ โดยยึดหลักเกณฑ์การเรียงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ตั้งแต่ ก-ฮ ตัว ฤ ฤา จัดเรียงไว้หลัง ร และ ฦ ฦา จัดเรียงไว้หลัง ล กรกฎาคม รัตนา ฤดูกาล ลักปิดลักเปิด ฦาชา อบายมุข

5 ศรีปัญญา ศิริ ศิรินคร 2. หากพยัญชนะตัวแรกเหมือนกันให้จัดเรียงพยัญชนะ
ที่ไม่มีรูปสระเกาะไว้ก่อน ศรนารายณ์ ศรีปัญญา ศิริ ศิรินคร

6 กะละมัง กาลักน้ำ กินใจ กุสุมาลย์ ไกลกังวล
3. หากพยัญชนะตัวแรกเหมือนกันและมีรูปสระเกาะ ให้จัดเรียงรูปสระ ที่เกาะอยู่ที่พยัญชนะตัวนั้น ตามที่กำหนดไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน กรรมการ กะละมัง กาลักน้ำ กินใจ กุสุมาลย์ ไกลกังวล

7 เกลือก เกิน เกียรติ์ เกียรติศักดิ์ เกือบ
4. หากพยัญชนะตัวแรกเหมือนกัน ให้จัดเรียงลำดับพยัญชนะและรูปสระตัวที่อยู่ถัดไปเรื่อย ๆ เกรียม เกลือก เกิน เกียรติ์ เกียรติศักดิ์ เกือบ

8 5. หากพยัญชนะและรูปสระของชื่อผู้แต่งเหมือนกัน ให้จัดเรียงตามลำดับอักษรของนามสกุล
สมชาย จรูญศิริ สมชาย บวรสกุล สมชาย บวรอภิชาติ สมชาย สมสนอง

9 น.ประภาสถิต น.ม.ส. นงนุช นิรมาน
6. อักษรย่อจัดเรียงไว้หน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวเดียวกัน น.นิรมล น.ประภาสถิต น.ม.ส. นงนุช นิรมาน

10 7. คำย่อให้จัดเรียงตามลำดับตัวอักษรของคำย่อนั้น ๆ
ดร.สมิธ (จัดเรียงเหมือนคำเต็ม คือ ดอกเตอร์สมิธ) ดอกเตอร์ครก ดอกพลับพลึง มร.ทอม มิสเตอร์เกลน

11 พระคลัง, พระยา ศรีสุนทรโวหาร, พระยา ศรีสุนทรโวหาร, พระ
8. ผู้ที่มีนามบรรดาศักดิ์ตรงกัน ให้เรียงตามลำดับบรรดาศักดิ์ จากสูงไปหาต่ำ พระคลัง, เจ้าพระยา พระคลัง, พระยา ศรีสุนทรโวหาร, พระยา ศรีสุนทรโวหาร, พระ

12 บุญชม ศรีสะอาด การวิจัยเบื้องต้น สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัย
9. ผู้แต่งคนเดียวกัน แต่งหนังสือหลายเล่ม ให้จัดเรียงตาม ลำดับอักษรของชื่อเรื่อง บุญชม ศรีสะอาด การวิจัยเบื้องต้น สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัย

13 10. หนังสือชื่อเรื่องเดียวกันและผู้เขียนคนเดียวกัน ให้จัดเรียงตามครั้งที่พิมพ์ หรือปีที่พิมพ์ จากใหม่ไปหาเก่า บุญชม ศรีสะอาด การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 5 การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 3 การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2

14 100 ปีของอสุนทรภู่ 101 เมืองคนงาม 1001 ทิวา
11. ตัวเลขในชื่อหนังสือหรือชื่อเรื่อง ให้จัดเรียงตามลำดับ ค่าของตัวเลขจากน้อยไปหามาก 14 ตุลา 100 ปีของอสุนทรภู่ 101 เมืองคนงาม 1001 ทิวา

15 จิตติมา คนดี ลดาวัลย์ ชมชื่น สุปราณี เจริญชัย
12. หากคำในบรรทัดแรกเหมือนกัน ให้จัดเรียงตามลำดับอักษร ของคำที่อยู่ในบรรทัดถัดไป การวิจัย จิตติมา คนดี ลดาวัลย์ ชมชื่น สุปราณี เจริญชัย

16 Thank YOU


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การเรียงบรรณานุกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google