งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คัดเลือกรายชื่อครูแกนนำ. ความสำคัญของครูแกนนำ ครูแกนนำเป็นผู้มีส่วนนำความสำเร็จ ในการพัฒนาศีลธรรม ทั้งในโรงเรียนและชุมชน ทำหน้าที่: ประสานงานพัฒนาด้านศีลธรรมในสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คัดเลือกรายชื่อครูแกนนำ. ความสำคัญของครูแกนนำ ครูแกนนำเป็นผู้มีส่วนนำความสำเร็จ ในการพัฒนาศีลธรรม ทั้งในโรงเรียนและชุมชน ทำหน้าที่: ประสานงานพัฒนาด้านศีลธรรมในสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คัดเลือกรายชื่อครูแกนนำ

2 ความสำคัญของครูแกนนำ ครูแกนนำเป็นผู้มีส่วนนำความสำเร็จ ในการพัฒนาศีลธรรม ทั้งในโรงเรียนและชุมชน ทำหน้าที่: ประสานงานพัฒนาด้านศีลธรรมในสังคม เริ่มจาก โรงเรียน นักเรียน ไปสู่บ้าน ผู้ปกครอง ไปสู่ชุมชน ประชาชน

3 เอกสาร ศธ ๐๔๒๗๖/ว.๖๑

4 คุณสมบัติ 1. เป็นข้าราชการและยังไม่เกษียณอายุในปีนี้ 2. หน้าที่เป็นผู้นำด้านการจัดกิจกรรมคุณธรรม เพื่อสร้างเครือข่าย บวร/บรม จำนวนนักเรียนในโรงเรียนจำนวนครูแกนนำ ต่ำกว่า 500 คน2 คน 501 -1,000 คน3 คน มากกว่า 1,000 คน4 คน

5

6 ผอ.โรงเรียน ครูทุกคน บุคคลอื่นๆที่ เกี่ยวข้องใน การ ดำเนินงาน พอจ.ที่ปรึกษา พระนิเทศ อาสาสมัคร ฯ ( กัลยาณมิ ตร ) อาสาสมัคร ฯ ( กัลยาณมิ ตร ) ผู้ประสานงานการศึกษา

7

8

9

10 ผู้ ปสง.การศึกษา (ผช.เลขา) วัดพระสงฆ์วัดพระสงฆ์ ชุมชน ปลัดจ., นายอำเภอ, อบจ., อบต.,กำนัน นายกเทศมนตรี ชุมชน ปลัดจ., นายอำเภอ, อบจ., อบต.,กำนัน นายกเทศมนตรี โรงเรียนผู้อำนวยการ กรรมการ สถานศึกษา โรงเรียนผู้อำนวยการ ครูแกนนำ ( เลขาฯ, ผช. เลขาฯ )

11 เอกสารกรอกรายชื่อครูแกนนำ ส่วนที่ 1 (ส่งคืนพี่เลี้ยง) ชื่อ สกุลเบอร์โทร เพศ โรงเรียน

12 เอกสารกรอกรายชื่อครูแกนนำ ส่วนที่ 2 (เก็บไว้) ขอให้ท่าน ผอ. กรอกทั้ง 2 ส่วนให้ตรงกัน แจ้งสถานที่/รุ่นสัมมนา

13


ดาวน์โหลด ppt คัดเลือกรายชื่อครูแกนนำ. ความสำคัญของครูแกนนำ ครูแกนนำเป็นผู้มีส่วนนำความสำเร็จ ในการพัฒนาศีลธรรม ทั้งในโรงเรียนและชุมชน ทำหน้าที่: ประสานงานพัฒนาด้านศีลธรรมในสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google