งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ACID-BASE เราไปกันเลย Jutimat Rattanapan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ACID-BASE เราไปกันเลย Jutimat Rattanapan."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ACID-BASE เราไปกันเลย Jutimat Rattanapan

2 สมบัติของสารละลายกรดและเบส
แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน ปิดโปรแกรม Jutimat Rattanapan

3 1. วิธีที่ง่ายที่สุดในการทดสอบว่าสารเป็นกรด กลาง หรือเบส คือข้อใด
นำไปทดสอบการนำไฟฟ้า ทดสอบโดยทำปฏิกิริยากับหินปูน ทดสอบโดยทำปฏิกิริยากับโลหะหรืออโลหะ ง. ทดสอบกับกระดาษลิตมัส Jutimat Rattanapan

4 ทำข้อต่อไป ถูกต้อง Jutimat Rattanapan

5 ยังไม่ถูกคะ ทำข้อต่อไป Jutimat Rattanapan

6 2. สารในข้อใด ไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสทั้งสองสี
โซเดียมซัลเฟต ข. สารละลายผงฟู ค. สารละลายเกลือแกง ง. สารละลายผงซักฟอก Jutimat Rattanapan

7 ถูกต้อง กลับสู่เมนูหลัก Jutimat Rattanapan

8 ยังไม่ถูกคะ กลับสู่เมนูหลัก Jutimat Rattanapan

9 กรด กลับสู่เมนูหลัก หน้าต่อไป
มีสมบัติทั่วไปดังนี้ 1. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงิน เป็นสีแดง 2. มีรสเปรียว 3. เมื่อถูกกับสังกะสีและหินปูนจะเกิดฟองก๊าซ 4. กัดกร่อนภาชนะที่ทำจากพลาสติกได้ กัดกร่อนเนื้อเยื่อของพืช และสัตว์ กลับสู่เมนูหลัก หน้าต่อไป Jutimat Rattanapan

10 เบส กลับสู่เมนูหลัก หน้าที่แล้ว
มีสมบัติทั่วไปดังนี้ 1. มีรสฝาด 2. เมื่อสัมผัสผิวกายจะรู้สึกลื่น และกัดผิวหนัง 3. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน 4. ทำปฏิกิริยากับน้ำมันหมูหรือน้ำมันพืชจะได้สบู่ 5. ทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียมไนเตรดจะได้ก๊าซแอมโมเนีย ซึ่งมีกลิ่นฉุน 6. ทำปฏิกิริยากับอะลูมิเนียม จะเกิดก๊าซไฮโดรเจน และอะลูมิเนียมจะผุกร่อน กลับสู่เมนูหลัก หน้าที่แล้ว Jutimat Rattanapan


ดาวน์โหลด ppt ACID-BASE เราไปกันเลย Jutimat Rattanapan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google