งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบันทึกค่าใช้จ่าย (Expense) สายการขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบันทึกค่าใช้จ่าย (Expense) สายการขาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบันทึกค่าใช้จ่าย (Expense) สายการขาย

2 หัวข้อ 1 วัตถุประสงค์ 2 การเข้าสู่ระบบฯ 3 การบันทึกข้อมูล Trip เดินทาง
4 การบันทึกข้อมูล ค่าใช้จ่าย 5 การบันทึกข้อมูล เลขไมล์ ถาม – ตอบ 6

3 วัตถุประสงค์ บันทึกค่าใช้จ่ายเข้าระบบฯ ค้นหาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายคืนได้อย่างรวดเร็ว บริการการขายตรวจสอบข้อมูล และติดตามการนำส่งข้อมูลผ่านระบบฯ การเงินและบัญชี สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบฯ

4 ตรวจสอบก่อนใช้ระบบฯ Browser (IE) Version 9 Browser (IE) Block Pop-up

5 (1) การเข้าสู่ระบบฯ ผ่านทาง LAN ภายในบริษัท

6 (2) การเข้าสู่ระบบฯ ผ่านทาง Internet ภายนอกบริษัท
1 เหมือน url : ssl.boonrawd.co.th

7 (2) การเข้าสู่ระบบฯ ผ่านทาง Internet ภายนอกบริษัท

8 (2) การเข้าสู่ระบบฯ ผ่านทาง Internet ภายนอกบริษัท
3

9 หน้าเข้าสู่ระบบบันทึกค่าใช้จ่าย (Expense)
1111 คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

10 คลิก “Change Password”
หน้าแรก คลิก “Change Password”

11 แก้ไขรหัสผ่าน คลิกปุ่ม “ยืนยัน”

12 ระบบบันทึกค่าใช้จ่าย (Expense)
1. บันทึกข้อมูลทริป (Trip) 2. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่าย 3. บันทึกข้อมูลเลขไมล์

13 บันทึก ข้อมูล (Trip)

14 บันทึก Trip เมนู สร้างรายการ เลือก “บันทึก Trip”

15 บันทึก Trip (ต่อ) คลิกปุ่ม “เพิ่ม”

16 บันทึก Trip (ต่อ) POP UP คลิกปุ่ม “บันทึก”

17 บันทึก Trip (ต่อ)

18 แก้ไข วันเดินทาง คลิกรูป “แก้ไข”

19 แก้ไข วันเดินทาง (ต่อ)
POP UP ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข คลิกปุ่ม “บันทึก”

20 แก้ไข วันกลับ คลิกรูป “แก้ไข”
แก้ไข วันปิดทริป แก้ไข วันกลับ คลิกรูป “แก้ไข”

21 แก้ไข วันปิดทริป (ต่อ)
POP UP ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข คลิกปุ่ม “บันทึก”

22 พิมพ์ รายงาน Trip รายบุคคล
หลังจากตรวจสอบข้อมูล คลิกปุ่ม “พิมพ์”

23 รายงาน Trip รายบุคคล A4 ลายเซ็น

24 บันทึกข้อมูล ค่าใช้จ่าย

25 เลือก “บันทึกค่าใช้จ่าย”
เมนู สร้างรายการ เลือก “บันทึกค่าใช้จ่าย”

26 บันทึกค่าใช้จ่าย (ต่อ)
คลิกปุ่ม “เพิ่ม”

27 บันทึกค่าใช้จ่าย (ต่อ)
POP UP

28 คลิกเลือกหมวดหมู่ ค่าใช้จ่าย
หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย คลิกเลือกหมวดหมู่ ค่าใช้จ่าย

29 บันทึกค่าใช้จ่าย (ต่อ)
คลิกปุ่ม “บันทึก”

30 บันทึกค่าใช้จ่าย (ต่อ)
บันทึกค่าใช้จ่าย เสร็จสิ้นแล้ว คลิกปุ่ม “ยกเลิก”

31 แก้ไข บันทึกค่าใช้จ่าย
ต้องการแก้ไข คลิกรูป “แก้ไข” ต้องการลบ คลิกรูป “ถังขยะ”

32 แก้ไข บันทึกค่าใช้จ่าย (ต่อ)
POP UP ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข หลังจากแก้ไข คลิกปุ่ม “บันทึก”

33 พิมพ์ รายงานค่าใช้จ่ายรายบุคคล
หลังจากเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “พิมพ์”

34 รายงานค่าใช้จ่ายรายบุคคล
A4

35 ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำส่งรายการ
ลายเซ็น

36 นำส่งรายการค่าใช้จ่าย
คลิกปุ่ม “ส่งรายการ”

37 บันทึกข้อมูล จดเลขไมล์

38 จดเลขไมล์ เมนู สร้างรายการ เลือก “จดเลขไมล์”

39 จดเลขไมล์ (ต่อ) คลิกปุ่ม “เพิ่ม”

40 จดเลขไมล์ (ต่อ) เมนู สร้างรายการ เลือก “จดเลขไมล์” หลังจากแก้ไข
คลิกปุ่ม “บันทึก”

41 จดเลขไมล์ (ต่อ) เมนู สร้างรายการ เลือก “จดเลขไมล์”

42 กรณีมีค่าน้ำมัน (Fleet Card)
หลังจากแก้ไข คลิกปุ่ม “บันทึก”

43 พิมพ์ รายงานเลขไมล์รายบุคคล
หลังจากตรวจสอบข้อมูล คลิกปุ่ม “พิมพ์”

44 รายงานเลขไมล์รายบุคคล

45 ถาม – ตอบ เกี่ยวกับเอกสาร เกี่ยวกับระบบฯ คุณสุภาพร แสงเกตุ(ภา)
หัวหน้าหน่วยเอกสารและตรวจสอบ 3 โทร อีเมล คุณหนึ่งนุช ศรีเกษสุข (ตู่) หัวหน้าหน่วยเอกสารและตรวจสอบ 2 โทร อีเมล เกี่ยวกับระบบฯ Download เอกสารได้ที่ คุณทรงพล ไอยราคม (ดิว) เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ โทร Line ID : songphol.brt อีเมล คุณสุกานดา เกาะประเสริฐ (ปลา) หัวหน้าหน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ โทร Line ID : sukanda.brt อีเมล

46 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ระบบบันทึกค่าใช้จ่าย (Expense) สายการขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google