งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายทรงชัย ลิ้มไกลท่า หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายทรงชัย ลิ้มไกลท่า หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสื่อสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายทรงชัย ลิ้มไกลท่า หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสื่อสาร กองการสื่อสาร กรมการปกครอง มือถือ โทร

2 การสมัคร Line บน I phone ระบบ IOS

3 เพื่อสมัครด้วยเบอร์โทรศัพท์
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง 1.เมื่อเปิด Line แล้ว ให้เลือกปุ่ม “ทำต่อ” เพื่อสมัครด้วยเบอร์โทรศัพท์

4 2.กรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก ของคุณ และกดปุ่ม “ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์”
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง 2.กรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก ของคุณ และกดปุ่ม “ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์”

5 3.จากนั้น Line จะทำการส่ง Code 4 ตัวไปยัง SMS ของเบอร์ที่คุณกรอกไว้
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง 3.จากนั้น Line จะทำการส่ง Code 4 ตัวไปยัง SMS ของเบอร์ที่คุณกรอกไว้ เลือกปุ่ม “ตกลง”

6 กองการสื่อสาร กรมการปกครอง
4.เมื่อได้รับ SMS แล้ว นำ Code มากรอกที่ช่องเพื่อยืนยันการสมัคร เลือกปุ่ม “ต่อไป”

7 5.กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อเพิ่มเพื่อนโดยอัตโนมัติ
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง 5.กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อเพิ่มเพื่อนโดยอัตโนมัติ

8 แล้วกดปุ่ม “ลงทะเบียน” เช่น ตัวอย่าง
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง 6. Add รูปโปรไฟล์ของคุณ และ ชื่อตำแหน่งจริง-อักษรย่อจังหวัด ในการเล่น Line แล้วกดปุ่ม “ลงทะเบียน” เช่น ตัวอย่าง นอ.หนองกี่-บร

9 การสมัคร LINE บน Samsung
ระบบ Android

10 1.เมื่อเปิด Line แล้ว ให้เลือกปุ่ม “ทำต่อ” เพื่อสมัครด้วยเบอร์โทรศัพท์

11 2.ใส่เบอร์โทรศัพท์ 10หลักโดย(ไม่ต้องใส่รหัสประเทศ)
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง 2.ใส่เบอร์โทรศัพท์ 10หลักโดย(ไม่ต้องใส่รหัสประเทศ) แล้วกดปุ่ม “ต่อไป” ดังภาพ

12 กองการสื่อสาร กรมการปกครอง
3.ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของ LINE กดปุ่ม“เห็นด้วยกับข้อตกลงและตรวจสอบ”

13 4.ทางไลน์จะให้เรายืนยันเบอร์ของเราอีกครั้งก่อนส่ง SMS ให้กดปุ่ม “ตกลง”
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง 4.ทางไลน์จะให้เรายืนยันเบอร์ของเราอีกครั้งก่อนส่ง SMS ให้กดปุ่ม “ตกลง”

14 5.ไลน์จะส่งรหัสมายืนยันเป็น SMS (ปกติแล้วโปรแกรม
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง 5.ไลน์จะส่งรหัสมายืนยันเป็น SMS (ปกติแล้วโปรแกรม จะใส่รหัสให้อัตโนมัติ) และกดปุ่ม “ต่อไป”

15 เพื่อทำการโหลดข้อมูล
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง 6.เลือก “ลงทะเบียน” เพื่อทำการโหลดข้อมูล

16 ขั้นตอนการตอบรับคำเชิญเข้าร่วมกลุ่ม

17 ช่องทางการติดต่อทางโปรแกรม LINE สส.ปค. ได้ดังนี้
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง ช่องทางการติดต่อทางโปรแกรม LINE สส.ปค. ได้ดังนี้ ชื่อ กองการสื่อสาร ปค. ID radio_dopa เบอร์โทรศัพท์

18 1.จะมีการแจ้งเตือนจากไลน์ ให้สังเกต “เชิญกลุ่ม” กดที่
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง 1.จะมีการแจ้งเตือนจากไลน์ ให้สังเกต “เชิญกลุ่ม” กดที่ “หน.กง.ความมั่นคง อ.”

19 กองการสื่อสาร กรมการปกครอง
2.เลือกกดปุ่ม“ร่วม”

20 ยื่นยันกดเลือก “ตกลง”
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง 3.จะมีกล่องข้อความให้ ยื่นยันกดเลือก “ตกลง”

21 4.เสร็จสิ้นขั้นตอนการเข้าร่วมกลุ่ม
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง 4.เสร็จสิ้นขั้นตอนการเข้าร่วมกลุ่ม

22 กองการสื่อสาร กรมการปกครอง
การตั้งค่า Linphone

23 1. โหลดโปรแกรม LinPhone มาไว้ที่มือถือของเรา
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง 1. โหลดโปรแกรม LinPhone มาไว้ที่มือถือของเรา ที่เมนู google play ในระบบ Android และ App Store ในระบบ Iphone 2. พิมพ์ชื่อโปรแกรม LinPhone ในช่องค้นหา เลือก Search 3. ติดตั้งโปรแกรมในมือถือ เลือก INSTALL

24 1.เลือกกดปุ่ม “Let’s go”
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง 1.เลือกกดปุ่ม “Let’s go”

25 “I already have a SIP account”
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง 2.เลือกกดปุ่ม “I already have a SIP account”

26 3.ใส่ User Name และ Password ที่กำหนดให้ไว้ Domain: sip.comdopa.com
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง 3.ใส่ User Name และ Password ที่กำหนดให้ไว้ Domain: sip.comdopa.com และ ออกจากโปรแกรม

27 4.เปิดโปรแกรม LinPhone และโทรออก
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง 4.เปิดโปรแกรม LinPhone และโทรออก

28 ข้อดีของการใช้งานระบบ linphone
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง ข้อดีของการใช้งานระบบ linphone ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการติดต่อใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณี ดังนี้ 1. ในการโทรเบอร์ขององค์การภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมลฑล ที่ขึ้นต้นด้วย 02 ให้กดเลข 9 ก่อน และตามด้วยเบอร์ ที่ต้องการ ตัวอย่าง 0-2xxx-xxxx 2. ในการโทรเบอร์ 4 ตัว ภายใน ปค. ให้กดเลข 55 ก่อน และตาม ด้วยเบอร์ 4 ตัว ที่ต้องการ ตัวอย่าง 55xxxx 3. ในการโทรเบอร์ Hotline ให้กดเลข 80 ก่อน และตามด้วยเบอร์ Hotline ที่ต้องการ ตัวอย่าง 80xxxxx 4. ในกรณีติดต่อกันภายในกลุ่ม ให้กดเลข 6 ตัว ที่กำหนดไว้ได้เลย


ดาวน์โหลด ppt นายทรงชัย ลิ้มไกลท่า หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google