งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเข้าใช้ Speexx ครั้งแรก Foundation English II

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเข้าใช้ Speexx ครั้งแรก Foundation English II"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเข้าใช้ Speexx ครั้งแรก 01355112 Foundation English II

2 URL สำหรับ log in เข้าใช้ Speexx

3 ก่อนเข้าสู่ระบบ ตรวจสอบสถานะของทั้ง 3 รายการ ว่าเป็นเครื่องหมายถูกในกล่องสีเขียวหรือไม่ (ซึ่งถ้าไม่พร้อมใช้งานจะเป็นเครื่องหมายกากบาทในกล่องสีแดง) ในกรณีที่แสดงในภาพ คอมพิวเตอร์ยังไม่ได้ติดตั้ง JAVA นิสิตสามารถเข้าสู่ระบบได้เลย แล้วระบบจะเรียกถามให้ลง JAVA ภายหลัง

4

5 กรอก Username และ Password ที่นิสิตได้รับจากอาจารย์ผู้สอน เช่น
Username: Password: iR;kish*^Xc จากนั้น Click ที่ “เข้าสู่ระบบ” หากมีการแจ้งเตือนว่า ชื่อบัญชีผู้ใช้ หรือ รหัสผ่านไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบรหัสผ่านชั่วคราวอีกครั้ง

6 นิสิตจะต้องใช้ username ที่ได้มาจากอาจารย์ผู้สอนตลอดเทอมนี้ (ควรบันทึกไว้ในมือถือ สมุดบันทึก หรือพิมพ์ส่งเข้า ที่นิสิตใช้ประจำ) แต่สำหรับ password นั้น เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรกโปรแกรมจะบังคับให้ตั้ง รหัสผ่านใหม่

7 ตั้งรหัสผ่านตามข้อกำหนดที่แสดงไว้ใน ‘นโยบายกำหนดรายละเอียดของรหัสผ่าน’ อยู่ฝั่งขวาภายในหน้าเดียวกัน
นิสิตมักจะลืม password ที่ตนเองตั้งไว้ใหม่ ขอให้นิสิตบันทึกไว้ในมือถือ สมุดบันทึก หรือพิมพ์ส่งเข้า ตนเอง เพื่อที่จะค้นดูได้ง่ายหากนิสิตลืม password

8 การกรอกประวัติ นิสิตปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด
ลบข้อมูลที่มีอยู่ในช่องต่าง ๆ แล้วแทนที่ด้วยข้อมูลของนิสิต ยกเว้น ‘ชื่อบัญชีผู้ใช้’ ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไข

9 ช่องชื่อจริง ใส่ชื่อจริงภาษาอังกฤษ ช่องนามสกุลใส่นามสกุลภาษาอังกฤษ
ที่ใช้ประจำของนิสิต ช่อง ชื่อเล่น กรอก 57-1-รหัสนิสิต เช่น XX หรืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ซ้ำกับผู้อื่น เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้จริง เขตเวลาต้องเป็น (UTC+07:00) Thailand : Bangkok เท่านั้น

10 เมื่อกด save ข้อมูลในหน้าประวัติของฉัน (My Profile) จะปรากฏหน้า New Course (หลักสูตรใหม่) ให้ Click เข้าไปใน Speexx Basic – English A2 Click เมื่อ Click A2 เรียบร้อยแล้ว จะถือว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนั้น หลักสูตรที่เลือกจะย้ายจากหน้า New Course (หลักสูตรใหม่) ไปอยู่ที่ My courses (หลักสูตรการเรียนของฉัน)

11 Click Courseware (ชุดสื่อการเรียนรู้)

12 What is this? Something wrong?

13 What is this? Don’t get frustrated. Something wrong?

14 Click เพื่อติดตั้ง JAVA

15 Click

16 Click

17 Click

18 Click Run

19 Click

20 Click

21 รอติดตั้ง Java

22 Click

23 Click

24 Click

25 เสร็จสิ้น

26 เพื่อให้เครื่องโหลดโปรแกรมอีกครั้ง
Click เพื่อให้เครื่องโหลดโปรแกรมอีกครั้ง

27 หากปรากฏแถบสีเหลืองด้านบนให้เลือก Always run on this site

28 ระบบจะทำงานได้ตามปกติ เมื่อปรากฏบานหน้าต่างสีเทานี้ ให้ Click Run

29 เข้าสู่บทเรียนได้สำเร็จ

30 การทำงานของโปรแกรม ที่ควรทราบ

31 Click Grammar จะปรากฏคำอธิบายหลักไวยากรณ์

32 เมื่อเจอคำศัพท์ที่ไม่ทราบความหมาย หรือไม่ทราบว่าควรออกเสียงอย่างไรให้ถูกต้องให้ Click ขวา ที่คำศัพท์คำนั้น

33 โปรแกรมจะแสดงความหมายพร้อมออกเสียงคำศัพท์

34 สามารถเลือกให้โปรแกรมออกเสียงแบบอเมริกัน หรืออังกฤษ เสียงผู้ชาย และเสียงผู้หญิง

35 กด V คำศัพท์คำนี้จะถูกเพิ่มในรายการฝึกฝนคำศัพท์

36 คำศัพท์ที่บันทึกไว้ สามารถเรียกดูได้จาก ศูนย์ฝึกคำศัพท์ ที่เมนู My words

37 มีแบบฝึกหัดช่วยทบทวนคำศัพท์ทั้งแบบท่องจำ แปล และเขียนตามคำบอก

38 คู่มือหรือคำแนะนำวิธีการใช้โปรแกรมสามารถดูได้จากหน้านี้

39 นิสิตสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Facebook เพื่อซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ


ดาวน์โหลด ppt การเข้าใช้ Speexx ครั้งแรก Foundation English II

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google