งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้ความรู้/คำแนะนำแก่แม่ขณะตั้งครรภ์ (บันไดขั้นที่ 3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้ความรู้/คำแนะนำแก่แม่ขณะตั้งครรภ์ (บันไดขั้นที่ 3)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้ความรู้/คำแนะนำแก่แม่ขณะตั้งครรภ์ (บันไดขั้นที่ 3)
บริการฝากครรภ์ โดย แพทย์หญิงสายพิณ คูสมิทธิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1

2 ขั้นตอนนี้มีความสำคัญต่อการนำไปสู่ความสำเร็จ ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เป็นการเตรียมตัว และเตรียมใจให้แม่มีเจตคติที่ดีและมีความตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทราบถึงขั้นตอนที่จะได้รับบริการจากโรงพยาบาล

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 สังเกตการณ์ ตรวจสอบเอกสาร สัมภาษณ์หญิงตั้งครรภ์ - มาตรวจอย่างน้อย 3 ครั้ง อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ขึ้นไป

13

14 การให้ความรู้ / คำแนะนำ
รายบุคคล รายกลุ่ม

15 ความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
แผนการสอน - ดูเนื้อหา หัวข้อครอบคลุม สื่ออุปกรณ์การสอน ความถี่ในการสอน ความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

16 ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
หัวข้อครอบคลุม ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ความสำคัญของการให้ลูกดูดนมแม่โดยเร็วหลังคลอด ความสำคัญของการให้แม่และลูกอยู่ด้วยกัน (Rooming – in)

17

18 ท่าของแม่และลูก และการอมหัวนมของลูก
ความสำคัญของการให้ลูกดูดนมแม่ทุกครั้งที่ลูกต้องการ แม่จะทำอะไรบ้างเพื่อให้มั่นใจว่าจะสร้างน้ำนมได้ พอเพียงแก่ความต้องการของลูก ความสำคัญของการให้ลูกได้กินนมอย่างเดียว

19 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การให้ความรู้/คำแนะนำแก่แม่ขณะตั้งครรภ์ (บันไดขั้นที่ 3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google