งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์
และการดาวน์โหลดข้อมูลในการสำรวจข้อมูลบำรุงทาง โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานข้อมูลงานบำรุงทาง ของกรมทางหลวงชนบท โดย สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

2 Wifi สทช.5 drr_5 123456

3 Username CRD DRR_B5 BUR5

4 หัวข้อการนำเสนอ 1. การติดตั้งโปรแกรมบนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์
2. การลงชื่อเข้าใช้ 3. การดาวน์โหลดข้อมูลสายทางที่จะสำรวจ 4

5 การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ ผ่าน e-mail
สามารถติดตั้งในหน้านี้ได้ทันทีภายหลังดาวน์โหลดเสร็จ การปรับปรุงโปรแกรมให้ทันสมัย (Update) ทำได้ยาก จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้โปรแกรมที่เข้าถึง ภายในเครื่องได้ username test Password 1234 5

6 การเข้าใช้งานโปรแกรมประยุกต์
ภายหลังติดตั้งแล้วจะแล้วจะปรากฏ icon ดังรูป 6

7 หน้าแรก ---> ข้อมูลเข้าใช้โปรแกรมประยุกต์
กรอก ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ ใช้รหัสผ่านชุดเดียวกันกับระบบ CRD สามารถเข้าใช้งานได้พร้อมกันหลายเครื่อง จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าสู่ระบบใน ครั้งแรก 7

8 หน้าแรก ---> ข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่สำรวจ
บันทึกผู้ที่ดำเนินการสำรวจข้อมูล และนำไปใช้ในการส่งออกรายงานสำหรับลงนาม 8

9 การเข้าใช้งานโปรแกรมประยุกต์ (ต่อ)
แจ้งเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลภายในระบบ CRD ทุกครั้งก่อนใช้งาน 9

10 การดาวน์โหลดสายทางสำหรับการสำรวจข้อมูล
ค้นหาสายทางที่ต้องการสำรวจ จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ค้นหา “รหัสสายทาง” เพื่อดาวน์โหลดสายทาง ดาวน์โหลดเฉพาะสายทางที่ต้องการไปสำรวจ เพื่อประหยัดเนื้อที่ในเครื่อง และประหยัดเวลาในการดาวน์โหลดข้อมูล 10

11 การดาวน์โหลดข้อมูลป้ายเข้าสู่แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์
กดเพื่อดาวน์โหลดสัญลักษณ์ป้าย เข้าสู่แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ค้นหา “สายทาง” 11

12 รายละเอียดของสัญลักษณ์ในโปรแกรมประยุกต์
รายละเอียดสัญลักษณ์ นำเข้าข้อมูลสายทาง และรายละเอียดอื่นๆ จากระบบ CRD และ RMMS เข้าสู่แท็บเล็ต ส่งและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ CRD RMMS และ PMMS ลบข้อมูลของสายทางทั้งหมดออกจากแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ คืนค่าที่ดาวน์โหลดมาจากระบบ CRD และ PMMS บันทึกข้อมูลที่กรอกเข้าสู่ฐานข้อมูลภายในแท็บเล็ต รอการส่งเข้าสู่ระบบ ลบข้อมูลที่ได้บันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูลภายในแท็บเล็ต ดาวน์โหลด บันทึก ยกเลิก 12

13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google