งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Millenium 13 October July 2002

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Millenium 13 October July 2002"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Millenium 13 October 2007 E-mail:wichai@buu.ac.th 13 July 2002

2 Information Technology
13 July 2002 Information Technology 13 October 2007

3 Information Processing
13 July 2002 Information Processing 13 October 2007

4 Computer System 13 October 2007 E-mail:wichai@buu.ac.th 13 July 2002

5 Computer System 13 October 2007 E-mail:wichai@buu.ac.th 13 July 2002

6 ฮาร์ดแวร์ที่อยู่ภายในกล่อง (Inside the Case)
13 October 2007

7 อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก
13 July 2002 อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก 13 October 2007

8 Software (Program) System Software 13 October 2007

9 OS (Operating System) - ประสานงานระหว่างผู้ใช้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- จัดการถ่ายเทสารสนเทศระหว่างดิสก์กับหน่วยความจำ - จัดระเบียบและดูแลรักษาแฟ้มข้อมูล 13 October 2007

10 ระบบปฎิบัติการวินโดวส์ (Windows)
ระบบปฏิบัติการของบริษัทไมโครซอฟท์ Windows 2000, Windows XP, Windows NT ขีดความสามารถสูง ใช้งานง่าย ทั้งแบบทำงานส่วนตัวและแบบเครือข่าย 13 October 2007

11 310101 Information and Communication Technology
13 July 2002 Information and Communication Technology ปฏิบัติการที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

12 Information and Communication Technology - ICT
13 July 2002 Information and Communication Technology - ICT แผนการสอน วิชา การวัดผล คะแนนการบ้านและแบบฝึกหัด *5 % คะแนนเข้าชั้นเรียน **5 % ทดสอบย่อย 10% คะแนนสอบกลางภาค 40 % คะแนนสอบปลายภาค 40 % 13 October 2007

13 คุณมีหนังสืออ่านประกอบ การบรรยายหรือยัง?
13 October 2007

14 คุณมีการบ้านท้ายปฏิบัติการ ต้องส่งเพื่อเก็บคะแนนสะสมนะ
13 October 2007

15 Websites http://www.buu.ac.th/ http://reg.buu.ac.th/
13 July 2002 Websites 13 October 2007

16 กฎ กติกา มารยาท 13 October 2007 E-mail:wichai@buu.ac.th 13 July 2002

17 Windows XP 13 October 2007

18 Desktop 13 October 2007

19 เมื่อเข้าสู่วินโดวส์
เดสก์ทอป (Desktop) ไอคอน (Icon) แถบงาน (Task Bar) ปุ่ม Start Mouse pointer กรอบต้อนรับ (เฉพาะครั้งแรก) 13 October 2007

20 File Manager 13 October 2007

21 สวัสดี 13 October 2007 E-mail:wichai@buu.ac.th 13 July 2002


ดาวน์โหลด ppt The Millenium 13 October July 2002

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google