งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

kG/Month Baht/Month Efficiency Chemical dosage Maintenance cost kW/RT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "kG/Month Baht/Month Efficiency Chemical dosage Maintenance cost kW/RT"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 kG/Month Baht/Month Efficiency Chemical dosage Maintenance cost kW/RT
0.6 0.7 0.8 3 Month 6 Month 9 Month 12 Month 100 150 200 3 Month 6 Month 9 Month 12 Month 1000 1500 2000 3 Month 6 Month 9 Month 12 Month kG/Month Baht/Month Lost STD Time Time Time Cresco 100 % 70 % 100 % 80 % 80 %

2 Back

3 Efficiency kW/RT 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 STD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Time หลังติดตั้ง Ozone Back

4 Chemical dosage 250 200 150 100 50 Approximate 0 kg / month 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 Time ก่อนติดตั้ง Ozone หลังติดตั้ง Ozone Back

5 Maintenance cost 0 Baht / month
Bath 2500 2000 1500 1000 500 1,500 Baht / month 0 Baht / month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Time ก่อนติดตั้ง Ozone หลังติดตั้ง Ozone Back

6 Result of cooling tower before installation
Filler of cooling tower Water in cooling tower Back

7 Result of cooling tower after installation
Filler of cooling tower Water in cooling tower Back

8 Efficiency kW/RT 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 Energy Lost STD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Time ก่อนติดตั้ง Ozone Back

9 เปอร์เซ็นต์จากการสูญเสียพลังงานแอบแฝงในการแลกเปลี่ยนความร้อน
เมื่อเกิดตะกรันโดยทั่วไปของระบบChiller ในระยะต่างๆมีดังนี้ วัน รวมวัน ความหนาตะกรัน(นิ้ว) พลังงานสูญเสีย (%) 60-120 60 1/64 4 90 1/32 7 1/16 11 1/8 18 สรุปได้ว่า เปอร์เซ็นต์จากการสูญเสียพลังงานแอบแฝงในการแลกเปลี่ยน ความร้อน เฉลี่ยทั้งปีประมาณ 10% Back


ดาวน์โหลด ppt kG/Month Baht/Month Efficiency Chemical dosage Maintenance cost kW/RT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google