งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวน โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวน โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวน โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวน ที่มีผลบวกไม่เกิน 9 นายพีระ เหลาทุม น.ส.พัชรา จันทร์ทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร สพท.พิจิตร เขต 2

2 การบวกจำนวนสองจำนวน ที่มีผลบวกไม่เกิน 9 ? + =

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนสามารถบอกความหมาย ของการบวกได้ 2.นักเรียนสามารถหาผลบวก จำนวนสองจำนวนที่มีผลบวก ไม่เกิน 9 ได้

4 การบวก คือ การนับเพิ่มจำนวน
ตั้งแต่สองจำนวนรวมกัน

5 มีผลไม้ 1 ผล ได้มาอีก 1 ผล รวมมีผลไม้ 2 ผล

6 10 ปลา 1 ตัว รวมกับปลา 2 ตัว รวมมีปลา 3 ตัว ถูก ผิด

7 10 ปู 3 ตัว รวมกับปู 1 ตัว รวมมีปูกี่ตัว? 3 ตัว 4 ตัว 5 ตัว 5 ตัว

8 รวมมีรถยนต์กี่คัน มีรถยนต์ 4 คัน ซื้อมาเพิ่มอีก 3 คัน 10
<Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

9 มีหมู 6 ตัว เดินมาเพิ่มอีก 3 ตัว มีหมูทั้งหมดกี่ตัว 10
<Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

10 มีตุ๊กตา 3 ตัว แม่ให้อีก 4 ตัว รวมมีตุ๊กตา ตัว
จงเติมตัวเลขลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 10 มีตุ๊กตา ตัว <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.> แม่ให้อีก ตัว รวมมีตุ๊กตา ตัว

11 5 จงจับคู่จำนวนให้ถูกต้อง 3 5 2

12 มีตุ๊กตา 2 ตัว ซื้อมาเพิ่มอีก 4 ตัว รวมมีตุ๊กตา ตัว
จงเติมตัวเลขลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 5 มีตุ๊กตา ตัว ซื้อมาเพิ่มอีก ตัว รวมมีตุ๊กตา ตัว <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

13 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวน โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google