งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

11. ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน และอัตรา ความเร็วของจังหวะดนตรีในทุกรอบ ของการแข่งขัน ระยะเวลาของดนตรีที่ ใช้บรรเลงในจังหวะ Waltz, Tango, Slow Foxtrot,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "11. ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน และอัตรา ความเร็วของจังหวะดนตรีในทุกรอบ ของการแข่งขัน ระยะเวลาของดนตรีที่ ใช้บรรเลงในจังหวะ Waltz, Tango, Slow Foxtrot,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 11. ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน และอัตรา ความเร็วของจังหวะดนตรีในทุกรอบ ของการแข่งขัน ระยะเวลาของดนตรีที่ ใช้บรรเลงในจังหวะ Waltz, Tango, Slow Foxtrot, Quickstep, Samba, Cha Cha Cha, Rumba และ Paso Doble จะต้องมีอย่าง น้อย 1 นาทีครึ่ง สำหรับในจังหวะ Viennese Waltz และ Jive จะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที

2 อัตราความเร็วของจังหวะดนตรี ในแต่ละ รูปแบบของการลีลาศมีดังนี้ Waltz 30 บาร์ ต่อ นาที Samba 50 บาร์ ต่อ นาที Tango 33 บาร์ ต่อ นาที Cha Cha Cha 30 บาร์ ต่อ นาที Viennese Waltz 60 บาร์ ต่อ นาที Rumba 27 บาร์ ต่อ นาที Slow Foxtrot 30 บาร์ ต่อ นาที Paso Doble 62 บาร์ ต่อ นาที Quickstep 50 บาร์ ต่อ นาที Jive 44 บาร์ ต่อ นาที

3 ประเภทของดนตรี ในการแข่งขันของสหพันธ์กีฬา ลีลาศนานาชาติทั้งหมด ดนตรี ที่ใช้จะต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะ ในแต่ละแบบของการลีลาศ ตัวอย่างเช่น ไม่อนุญาตให้ใช้ ดนตรีที่จัดอยู่ในประเภทดิสโก้ ในการลีลาศประเภท ลาติน อเมริกัน

4 12. ข้อจำกัดของกติกาการแข่งขัน 1. ในการแข่งขันที่ได้รับการรับรอง โดยสหพันธ์กีฬาลีลาศนานาชาติ ทั้งหมด ภายใต้กติกาข้อที่ 5 มี ข้อจำกัดอยู่เพียงข้อเดียวเท่านั้น คือ ระเบียบการแต่งกายของกลุ่มนัก ลีลาศ ที่อยู่ในเกณฑ์อายุของ ยุวชน (Juveniles)

5 ข้อจำกัดของกฏระเบียบใดๆ ที่ ได้จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมาธิการ ที่แต่งตั้งขึ้นโดยสหพันธ์กีฬาลีลาศ นานาชาติ ระ เบียบการใดที่จะมี การเปลี่ยนแปลง จะมีผลใช้บังคับก็ต่อเมื่อได้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้สมาคมที่เป็นสมาชิก ของ สหพันธ์กีฬาลีลาศนานาชาติได้ ทราบล่วงหน้า หลังจากที่ประกาศ ไปแล้ว 12 เดือน

6 2. ข้อจำกัดของกฎระเบียบ จะต้อง ถูกสังเกตเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จะต้องได้รับการแต่งตั้ง จากชาติ ของสมาคมที่เป็นสมาชิกของ สหพันธ์กีฬาลีลาศนานาชาติ และ ต้องได้รับการยืนยันจากสหพันธ์ กีฬาลีลาศนานาชาติ

7 3. ผู้ทรงคุณวุฒิร้องเรียนไปถึง ประธานกรรมการ ในข้อที่ว่า มีการ ทำผิดกฎระเบียบขึ้น ในรอบแรก ของการแข่งขัน คู่แข่งขันจะได้ รับคำเตือนจากประธานกรรมการ หากมีการทำผิดกฎระเบียบซ้ำขึ้น อีกในรอบถัดไป หรือถึงรอบ สุดท้าย คู่แข่งขันจะถูกประธาน กรรมการตัดสิทธิ์ออกจากการ แข่งขัน


ดาวน์โหลด ppt 11. ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน และอัตรา ความเร็วของจังหวะดนตรีในทุกรอบ ของการแข่งขัน ระยะเวลาของดนตรีที่ ใช้บรรเลงในจังหวะ Waltz, Tango, Slow Foxtrot,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google