งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กราฟพฤติกรรมภายใต้ช่วงเวลา (BOT)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กราฟพฤติกรรมภายใต้ช่วงเวลา (BOT)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กราฟพฤติกรรมภายใต้ช่วงเวลา (BOT)
Behavior Over Time graphs

2 เวลาผ่านไปพฤติกรรมแปรเปลี่ยน ข้อมูล มี 2 ประเภท 1. เชิงปริมาณ 2
เวลาผ่านไปพฤติกรรมแปรเปลี่ยน ข้อมูล มี 2 ประเภท 1.เชิงปริมาณ 2. เชิงคุณภาพ การเอาใจใส่ต่อการเรียน ความต้องการการยอมรับ การใช้เวลาว่างกับครอบครัว

3 ลองคิดดู ปัญหา ความห่างเหินภายในครอบครัว
เทียบกับตัวเอง ตั้งแต่เล็กจนโต มีอะไรเปลี่ยนแปลง และส่งผลต่อความเหินห่างในครอบครัวให้แตก ประเด็นให้ได้เยอะที่สุดบ้าง

4 กราฟพฤติกรรมภายใต้ช่วงเวลา BOT
การเขียนกราฟแสดงพฤติกรรมของตัวแปรในช่วงเวลา หนึ่ง เพื่อมองเห็นทิศทาง แนวโน้ม ความสัมพันธ์ของ ปัจจัยต่างๆ

5 กราฟพฤติกรรมภายใต้ช่วงเวลา BOT
หลักการเขียนกราฟ แนวนอน(X)เป็นมิติเวลา แนวตั้ง(Y)เป็นมิติปริมาณ

6 กราฟพฤติกรรมภายใต้ช่วงเวลา BOT
ภายในเส้นกราฟแนวนอน (มิติเวลา) จะต้องมีช่วงเวลาดังนี้ จุดเริ่มต้น หรือจุดปัญหา จุดก่อนหน้าปัจจุบัน (อดีต) จุดปัจจุบัน จุดอนาคต (เพื่อการทำนายและดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น)

7 กราฟพฤติกรรมภายใต้ช่วงเวลา BOT
วิธีการเขียนกราฟ นำทุกปัจจัยเขียนกราฟลงในที่เดียวกัน เขียนเส้นกราฟให้ชัดเจนโดยใช้คนละสี บนเส้นแกนเวลา ต้องระบุช่วงเวลาให้ชัดเจน เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้มองความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เช่น ลักษณะเป็นตรงข้ามกัน คล้อยตามกัน

8 กราฟพฤติกรรมภายใต้ช่วงเวลา BOT

9 กราฟพฤติกรรมภายใต้ช่วงเวลา BOT
การมองข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ คาดการณ์อนาคต เป็นลักษณะการมองภาพใหญ่ หรือการคิดแบบภาพรวม Forest thinking

10 กราฟพฤติกรรมภายใต้ช่วงเวลา BOT


ดาวน์โหลด ppt กราฟพฤติกรรมภายใต้ช่วงเวลา (BOT)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google