งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ข้อมูล สารสนเทศ 1. ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ จาก Supply-focused มาสู่ Client- support เป้าหมาย อยู่ที่ “ การนำข้อมูล มาใช้ประโยชน์ ” มากกว่า “ ข้อมูลและระบบการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ข้อมูล สารสนเทศ 1. ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ จาก Supply-focused มาสู่ Client- support เป้าหมาย อยู่ที่ “ การนำข้อมูล มาใช้ประโยชน์ ” มากกว่า “ ข้อมูลและระบบการจัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ข้อมูล สารสนเทศ 1. ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ จาก Supply-focused มาสู่ Client- support เป้าหมาย อยู่ที่ “ การนำข้อมูล มาใช้ประโยชน์ ” มากกว่า “ ข้อมูลและระบบการจัดการ ” 2. ต้องรู้ว่า “ ใครคือผู้บริโภค ข้อมูลที่แท้จริง ?” 3. ระดับความพร้อมของผู้ใช้ ข้อมูล เป็นปัจจัยกำหนด 4. ระบบข้อมูล : ผู้ใช้ข้อมูลหลัก จะอยู่ในระบบสุขภาพหลาย ระดับ ความต้องการใช้ข้อมูลจะ แตกต่างกัน

2 ยุทธศาสตร์ข้อมูล สารสนเทศ 5. ระบบข้อมูล ต้องไม่พัฒนา แยกจากระบบใหญ่ มองจาก Internality ของผู้ใช้ที่ รู้สึกเป็นเจ้าของ มากกว่ามอง เชิงอุดมคติแบบ Externality 6. หน่วยข้อมูล ควรเป็น Multi- centered Model ที่กระจายหลาย ศูนย์ - ผลิตข้อมูลมหภาพที่ จำเป็น ทำการเฝ้าระวัง และ คาดการณ์ในภาพรวม - พัฒนาสนับสนุน “ ระบบ ข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นสำคัญ ” และ “ เครือข่ายผู้ใช้ร่วม ”

3 คุณลักษณะของ ระบบข้อมูลที่ต้องการ 1. ประเภทของข้อมูล ข้อมูลบ่งชี้สภาพ 2. ความแตกต่างระหว่าง ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูล เชิงคุณภาพ 3. การพัฒนาคุณภาพของ ข้อมูล 4. ดัชนีชี้วัด กับระบบข้อมูล ข้อมูลมาตรการ แก้ปัญหา ข้อมูลการบริหาร จัดการ


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ข้อมูล สารสนเทศ 1. ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ จาก Supply-focused มาสู่ Client- support เป้าหมาย อยู่ที่ “ การนำข้อมูล มาใช้ประโยชน์ ” มากกว่า “ ข้อมูลและระบบการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google