งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลควนมะพร้าว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลควนมะพร้าว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลควนมะพร้าว
วิทยากร ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรประจำจุด นายสมศักดิ์ ทองใส สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 144/1 หมู่ที่ 15 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 5 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ตุลาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ ไม่มี

2 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลควนมะพร้าว
วิทยากร ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง ไร่นาสวนผสม วิทยากรประจำจุด นายบรรจบ พูลแจ้ง สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 116/1 หมู่ที่ 7 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 7 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม กุมภาพันธ์ - กันยายน รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ ไม่มี

3 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลควนมะพร้าว
วิทยากร ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเลี้ยงไก่คอล่อน (ไก่พื้นเมือง) วิทยากรประจำจุด นายสมจิตร ชุเลื่อน สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 14 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 3 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม กุมภาพันธ์ - กันยายน รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ ไม่มี


ดาวน์โหลด ppt จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลควนมะพร้าว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google