งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.บ้านค้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.บ้านค้อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.บ้านค้อ
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.บ้านค้อ จุดสาธิตนายดี อ่างคำ จุดถ่ายทอดเรื่อง ไร่นาสวนผสม ป้ายโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม กม.10 ถนนขอนแก่น-หนองบัวลำภู นายดี อ่างคำ ( ) ม.5 ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ช่วงเวลาศึกษาดูงาน มิ.ย – ก.ค. ดำเนินการมาแล้ว 7 ปี วิทยากร

2 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.บ้านค้อ
จุดถ่ายทอดเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว(ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านค้อ) วิทยากร นายดี อ่างคำ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านค้อ 198ม.5 อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภูระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี ช่วงเวลาศึกษาดูงาน มิ.ย.-ก.พ. ขบวนการโรงเรียนเกษตรกร

3 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.บ้านค้อ
จุดถ่ายทอดเรื่อง ฮอร์โมนพืชและสารสกัด(ภาคเกษตรอื่นๆ) จุดสาธิตนายสีห์ จุดสาธิตนายสีห์ บ้านหนองทุ่ม บ้านกุดฉิม วิทยากร นายสีห์ สุวรรณศรี ประธานบริการฯ.ต.บ้านค้อ19 ม.4 ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ช่วงศึกษาดูงาน พฤษภาคม-มกราคม กิจกรรม อบต.บ้านค้อ ถนนขอนแก่น-หนองบัวลำภู

4 จุดถ่ายทอดเรื่อง ผลิตภัณฑ์จากใยบวบใบลาน
จุดสาธิต ต.บ้านค้อ จุดถ่ายทอดเรื่อง ผลิตภัณฑ์จากใยบวบใบลาน วิทยากร จุดสาธิตนายสมนึก นายสมนึก อาจหาญ 14/1 ( )บ้านกุดฉิม ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ช่วงเวลาศึกษาดูงาน ตลอดปี บ้านกุดฉิม ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ(ใยบวบขัดผิว) อบต.บ้านค้อ ถนนขอนแก่น-หนองบัวลำภู


ดาวน์โหลด ppt จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.บ้านค้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google