งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณณรงค์ โชควัฒนา นักวิชาการและนักธุรกิจอิสระ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณณรงค์ โชควัฒนา นักวิชาการและนักธุรกิจอิสระ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณณรงค์ โชควัฒนา นักวิชาการและนักธุรกิจอิสระ
การประยุกต์ ยุทธ์ศาสตร์ ยุทธวิธี และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ ภาคพลเรือน คุณณรงค์ โชควัฒนา นักวิชาการและนักธุรกิจอิสระ หลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 55 ปีการศึกษา 2553 วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน เวลา 13:00-15:00 น. ณ ห้อง 112 อาคารกิตติเสนา วิทยาลัยการทัพบก

2 ศาสตร์และศิลป์ของการสู้รบ ทำสงคราม vs การบริหารจัดการธุรกิจ
ยุทธการ (รบ) จัดการ (ธุรกิจ) 1. เวลา พัฒนายาวและต่อเนื่อง สั้นกว่ามาก 2. เดิมพัน สูงมาก ต่ำกว่ามาก 3.ปัจจัย มาก น้อยกว่ามาก 4. รอบคอบรัดกุม มาก

3 การวางแผน คืออะไร ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี กลยุทธ์ คือ การวางแผนการรบ
การทำงาน การรบอย่างมีแผน คืออะไร การทำงาน การรบอย่างไม่มีแผน แผนการทำงานให้สำเร็จ คิดก่อนทำ ทำงานหรือ ทำการรบบนกระดาษก่อนทำงานหรือ ทำการรบจริง คืออะไร แผนการรบให้ชนะ คิดก่อนรบ

4 อย่าเพิ่งรบจนกว่าจะเห็นช่องทางที่จะ “ชนะ”
อย่าเพิ่งรบจนกว่าจะเห็นช่องทางที่จะ “ชนะ” คิดยังไม่ชนะ คิดใหม่จนกว่าจะคิดออก “ชนะ” แม่ทัพ ที่ไม่มีแผนการรบที่จะชนะเป็นแม่ทัพ ที่ใช้ไม่ได้ ผู้บริหาร ที่ไม่มีแผนการทำงานให้สำเร็จ เป็นผู้บริหารที่ใช้ไม่ได้ รู้เข้ารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะทั้งร้อยครั้ง (ซุน สึ วู)

5 แผนยุทธศาสตร์ทางการทหาร หรือในการสงคราม คือ
เป้าหมายสุดท้าย เป้าหมายสำคัญที่สุดหรือเป้าหมายหลักในการทำสงครามหรือในการรบ แผนการทำลายฝ่ายตรงข้ามจนหมดความสามารถมารบได้อีก แผนยึดเมืองหลวงของฝ่ายตรงข้ามและยุติการสู้รบได้เด็ดขาด แผนกดดันฝ่ายตรงข้ามจนต้องยอมแพ้อย่างมีเงื่อนไข แผนการเข้ายึดและครอบครองอาณาจักรของฝ่ายตรงข้าม

6 แผนยุทธวิธีทางทหารหรือ ในสงคราม คือ
แผนที่บอกวิธีการและขั้นตอนในการบรรลุ ตามแผนยุทธศาสตร์ แผนที่แสดงความเป็นไปได้ในการบรรลุ ตามแผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์และแผนยุทธวิธีที่ดี

7 แผนกลยุทธ์ คือ ชนะโดย แผนการรบด้วยสติปัญญา ด้วยกลอุบาย
รบชนะข้าศึกที่มีกำลังหรือความสามารถมากกว่า ถ้าฝ่ายเราแข็งแรงกว่าข้าศึก ไม่สูญเสียไพร่พลหรือสูญเสียน้อย ชนะโดย ไม่ต้องออกแรงมาก

8 การบริหารจัดการภาคพลเรือน
การบริหารจัดการ คือ การทำงานให้สำเร็จ โดยอาศัยผู้อื่น ผู้บริหาร คือ ผู้ที่ต้องรับผิดชอบงาน ที่ผู้อื่นทำ ภาคพลเรือน คือ ภาครัฐ : กระทรวง ทบวง กรม (ยกเว้นกลาโหม) ภาคประชาชน : ชุมชน สังคม เอกชน ธุรกิจ ไม่ธุรกิจ

9 การประยุกต์ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี กลยุทธ์ มาใช้บริหารจัดการ ภาคพลเรือน vs ภาคธุรกิจ
1. แผนยุทธศาสตร์ คือ แผนที่บอกเป้าประสงค์หลักของการปฏิบัติการภาคพลเรือน การอธิบายความเป็นไปได้ของแผนยุทธศาสตร์ 2. แผนยุทธวิธี คือ กระบวนการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์ 3. แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการที่ใช้สติปัญญา

10 แผนยุทธศาสตร์ ภาคพลเรือน
Input Process Output ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์สังคม ยุทธศาสตร์การเมือง ยุทธศาสตร์การศึกษา

11 ภาคธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ทางธุรกิจ กลยุทธ์ทางการแข่งขัน
กลยุทธ์ในการสร้าง Brand

12 เอกลักษณ์โดดเด่น ประชาธิปไตย เอกภาพบนความแตกต่างหลากหลาย
ประชาชนแข็งแรง ฉลาดมีจิตสำนึก การพัฒนา เปลี่ยนแปลงโดยสันติวิธี ประชาชนปกครองตนเอง อำนาจรัฐ อำนาจอธิปไตย อยู่ที่ประชาชน นักการเมือง คือ ผู้ที่อาสามาเสียสละทำงาน รับใช้ประเทศชาติและประชาชน 12


ดาวน์โหลด ppt คุณณรงค์ โชควัฒนา นักวิชาการและนักธุรกิจอิสระ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google