งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตราด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตราด

2 ตราด

3 ข้อมูลทั่วไป ตราด เป็นจังหวัดชายแดนเล็ก ๆ สุดด้านชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย สันนิษฐานกันว่า ”ตราด” เพี้ยนมาจากคำว่า “กราด” ซึ่งเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ใช้ทำไม้กวาดและรอบเมืองตราดในสมัยก่อนนั้นก็มีต้น “กราด” ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยพระนเรศวรมหาราช “ตราด” มีชื่อในขณะนั้นว่า “บ้านบางพระ”

4 ตราประจำจังหวัด คือ รูปเกาะช้าง ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย ด้านหน้าของรูปเกาะช้างมีโป๊ะ และเรือใบ ความหมายก็คือ ตามท้องทะเลรอบๆเกาะช้างเป็นแหล่งการประมง มีการทำโป๊ะ จับปลาอยู่มากแห่งและชุมไปด้วยสัตว์ทะเลต่างๆ สำหรับเรือใบนั้นมีความหมายให้ระลึกถึงว่าเมืองตราดได้ก่อตั้งขึ้นก่อนสมัยกรุงธนบุรี ในสมัยนั้นต้องใช้เรือใบติดต่อกับจังหวัดข้างเคียง และต่างประเทศ จึงให้มีภาพเรือใบปรากฎอยู่

5 อาณาเขต ตราด อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 315 กิโลเมตร มีพื้นที่ 2,819 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ จดจังหวัดจันทบุรี และราชอาณาจักรกัมพูชา ทิศใต้ จดอ่าวไทย ทิศตะวันออก จดราชอาณาจักรกัมพูชา มีทิวเขาบรรทัดเป็น เส้นกั้นเขตแดนตั้งแต่ตอนกลางของจังหวัดลง มาตลอดด้านตะวันออก ระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร ทิศตะวันตก จดจังหวัดจันทบุรีที่แม่น้ำเวฬุเป็นเส้นกั้นเขตแดน

6 สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศ จังหวัดตราดมีอากาศไม่ร้อนจัด หรือหนาวจนเกินไป แต่มีฝนตกชุกมาก เพราะมีพื้นที่ติดทะเลและภูเขาโอบล้อม จึงทำให้รับอิทธิพลของลมมรสุม แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ฤดูหนาว เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ช่วงเดือนพ.ย.-ก.พ. อากาศไม่หนาวมากนัก อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน เป็นช่วงระหว่างเดือน มี.ค.-เม.ย. อุณหภูมิโดยเฉลี่ยไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เกิดจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลอ่าวไทย ในช่วงเดือน พ.ค.-ต.ค ของทุกปี ทำให้มีฝนตกชุกในเกือบทุกพื้นที่ โดยเฉลี่ยจะมีปริมาณน้ำฝน 4,000 มม.ต่อปี

7 การปกครอง จังหวัดตราดแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ อำเภอเมือง
อำเภอคลองใหญ่ อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ อำเภอแหลมงอบ อำเภอเกาะกูด

8 ผู้บริหาร นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน นายประทีป จงสืบธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน

9 แหล่งท่องเที่ยวของ จ.ตราด
อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วมีสถานที่น่าสนใจ ได้แก่ น้ำตกจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ น้ำตกคลองแก้ว มีทั้งหมด 7 ชั้น ในแต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันออกไป มีลำธารน้ำไหลผ่านจากชั้นบนลงมาสู่ชั้นล่าง ตลอดสายโดยเฉพาะชั้นที่ 4 (ลานหินผา) สามารถมองเห็นทัศนียภาพของบ่อไร่นักท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่ นิยมเที่ยวกัน เพียง 4 ชั้นเท่านั้น เนื่องจากเส้นทางเดินไม่สะดวกและสูงชัน

10 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยมากกว่า 40 เกาะ ทั้งยังมีเกาะที่เป็นโขดหินกลางทะเลอีกจำนวนมาก โดยมีเกาะช้างเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงของจังหวัดตราด ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเกาะช้างและอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เกาะหลายแห่งมีทิวทัศน์สวยงาม หาดทรายขาว และน้ำทะเลใสสะอาด เช่น เกาะง่าม บางแห่งมีปะการังใต้น้ำที่คงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เช่น เกาะหวาย และหมู่เกาะรัง

11 เกาะกูด แผ่นดินแห่งสุดท้ายในน่านน้ำของไทยทางฝั่งทะเลตะวันออก เป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ 4 ของประเทศไทย และเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดตราดรองจากเกาะช้างเท่านั้น จากทำเลที่ตั้งของเกาะกูดที่ห่างจากจังหวัดตราดประมาณ 82 กิโลเมตร และห่างจากแผ่นดินใหญ่ค่อนข้างมาก ตะกอนดินจากบนฝั่งแผ่มาไม่ถึง สภาพน้ำทะเลใสสะอาดสีมรกต

12 สาขา...สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ผู้จัดทำ ชื่อ นายพจน์ ไชยวิศาล รหัสนิสิต สาขา...สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ คณะ...สาธารณสุขศาสตร์

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google